World Medical Card är certifierat enligt ISO 9001

 

För att öka kvaliteten i alla processer, har vi reviderat vårt kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001 och certifierats av DNV GL.  Vi arbetar effektivt, säkert och undviker misstag, samtidigt som vi möter våra kunders behov och utvecklar marknaden.

Vi har under många år fokuserat på kundernas behov, säkerhet och dataintegritet, och har nu genomgått denna certifiering så att alla berörda parter kan vara säkra på att vi har en solid verksamhet i enlighet med önskad standard.

 

Vad betyder det för dig som användare?

ISO_9001_2015_COLSom användare hos oss, visar detta att vi fokuserar på din trygghet och tillfredsställelse. Vi kommer fortsätta att utveckla vår produkt för att försäkra dig om en tryggare vardag, så att du alltid kan ha din hälsoinformation tillgänglig, över hela världen, på ett diskret sätt.

 

Vad betyder det för dig som företagskund?

Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda tryggare arbetsplatser runt om i världen, och för dig som företagskund understryker detta certifikat vår effektivitet, trygghet och kvalitet. Genom att använda effektiva processer, kan vi erbjuda World Medical Card till alla.

 

Vad innebär detta för WMC Technologies AS?

Att genomgå en ISO 9001-certifiering är mycket värdefullt, oavsett hur bra kvalitetssystem man har. Standarden och granskningen av en extern revisor säkerställer att man tänker igenom allt som är viktigt för verksamheten.

 

ISO 9001 är särskilt bra om man gillar att jobba smidigt och är seriös vad gäller digitalisering. Det faktum att alla processer dokumenteras och utvärderas med jämna mellanrum, ger oss en unik möjlighet att utveckla processerna som vi vill. Vårt ISO 9001-certifierade kvalitetssystem ger WMC Technologies AS en systematisk strävan efter kontinuerlig förbättring. Detta säkerställer att alla processer optimeras genom smidighet och digitalisering.

 

 

Sammanfattningsvis är vår kvalitetspolicy:

 

Vi, WMC Technologies AS, kommer kontinuerligt att tillhandahålla och förbättra vår lösning för hantering av viktig medicinsk information, erbjuda säkerhet och trygghet samt säkerställa korrekt behandling i tidskritiska medicinska situationer för våra kunder, alltid i enlighet med alla lagar och förordningar. 

Efterlevnaden av vår kvalitetspolicy kommer att öka effektiviteten och förbättra verksamhetens långsiktiga hållbarhet och lönsamhet. Alla anställda ska känna till och följa vår policy för kvalitet och innehållet i tjänsterna samt ta ansvar för det egna arbetet. För att WMC kontinuerligt ska kunna skapa värde och bygga förtroende på ett effektivt sätt, ska vi:

  • Alltid uppfylla kraven för alla kunder
  • Alltid följa gällande produktstandarder, lagar och förordningar
  • Implementera och använda effektiva ledningssystem
  • Alltid söka möjligheter för att förbättra produkter, tjänster och system.

Kvalitetsförklaringen revideras varje år. Högsta ledningen ansvarar för att dessa riktlinjer följs, och håller uppsikt över hur effektiva riktlinjerna och tillhörande åtgärder är.

world medical card logo slagord