Webbaserad symtomkontrolltjänst och receptfria läkemedel.

 

I vår digitala värld och vårt moderna samhälle, förväntar vi oss att ha tillgång till alla slags produkter dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta gäller även sjukvården. Människor kan samla information om sin faktiska hälsosituation genom att googla sina symtom eller genom att använda en webbaserad symtomkontrolltjänst. Hittills finns det bara ett fåtal uppgifter om riktigheten och nyttan av tjänster som stöds av artificiell intelligens.  

En onlineundersökning som genomfördes bland mer än 300 användare av Isabel Symptom Checker i USA visade att de flesta använder tjänsten för att bättre förstå orsaken till deras symtom samt råd om och var de bör söka vård. Författarnas slutsats var att, trots oro för symtomkontrolltjänsternas riktighet, uppfattade användargruppen tjänsten som användbar för diagnos.

 

I en systematisk genomgång av 27 studier av digitala kontrolltjänster och onlinekontrolltjänster av Chambers et al. (2) beskriver författarna att diagnostisk riktighet skilde sig mycket mellan olika system samt att yngre människor var mer benägna att använda dessa tjänster.

Det finns även webbaserad information om behandlingsalternativ, inklusive läkemedel. Tillgången till läkemedel är dock reglerad på mycket olika sätt runt om i världen. USA är känt för att sälja ett stort antal läkemedel över disk (receptfria läkemedel) i butiker där det inte finns en farmaceut som kan ge råd. Det betyder att människor kan köpa och inta läkemedel långt över den rekommenderade gränsen och med biverkningar som inte är individuellt anpassade till den egna risken vad gäller multisjuklighet och korseffekter på andra läkemedel som tas (t.ex. blodförtunnande läkemedel). Storsäljare är smärtstillande läkemedel (huvudvärk) samt läkemedel mot febersymtom.

Ett exempel på ett storsäljande receptfritt läkemedel i USA är Tylenol, med acetaminofen som aktiv substans (från https://www.drugs.com/otc/, 31 januari, kl. 11.27). Det används som ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel och är, precis som paracetamol, levertoxiskt i för höga doser. Därför bör man undvika att ta det om det redan finns en känd leversjukdom eller om man regelbundet dricker alkohol. Det kan även störa det vanliga blodförtunnande läkemedlet Warfarin, och leda till en högre risk för blödning. En studie av Morthorst et al. (3) i europeiska länder visade att frågor om paracetamol (smärtstillande läkemedel med dosering beroende på levertoxiska effekter) på giftinformationscentraler var högre i länder där paracetamol fanns att köpa på försäljningsställen som inte är apotek.

 

Sammanfattningsvis finns det idag inga tydliga bevis på webbaserade diagnosverktygs riktighet och det är inte möjligt att göra någon rekommendation att förlita sig på dessa AI-stödda tjänster. Vad gäller receptfria läkemedel, måste människor vara medvetna om att dessa läkemedel inte är riskfria, även om de går att köpa utan recept och därmed ger sken av att vara säkra. Detta gäller i synnerhet om människor tar andra läkemedel, har underliggande sjukdomar, är gravida eller har allergier mot läkemedel eller vissa substanser i läkemedel. Personer som tar receptfria läkemedel bör åtminstone läsa bipacksedeln noggrant.

 

För att vara säker på informationen och rekommendationerna som finns på olika ställen på internet, kontrollera alltid referenserna och hitta webbplatser och källor som du litar på. Internet är fullt av artiklar med felaktig information och tips från lekmän. Kontrollera även den nationella läkemedelsmyndighetens webbplats eller prata med vårdpersonal om du är osäker.

 

 

Litteratur:

  1. Artificial Intelligence-Assisted Symptom Checker: Cross-Sectional Survey Study. Meyer AND, Giardina TD, Spitzmueller C, Shahid U, Scott TMT, Singh H. J Med Internet Res. 2020 Jan 30;22(1)

 

 

  1. Digital and online symptom checkers and assessment services for urgent care to inform a new digital platform: a systematic review.

Chambers D, Cantrell A, Johnson M, et al.

Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2019 Aug. (Health Services and Delivery Research, No. 7.29.) Tillgänglig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545124/ DOI: 10.3310/hsdr07290

  1. Availability of Paracetamol Sold Over the Counter in Europe: A

Descriptive Cross-Sectional International Survey of Pack Size Restriction.

Morthorst BR, Erlangsen A, Nordentoft M, Hawton K, Hoegberg LCG. Dalhoff KP

Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018 Jun;122(6):643-649.

doi: 10.1111/bcpt.12959.