Vad är antibiotika och antibiotikaresistens?

En sak som har väckt stor uppmärksamhet i media på sistone är den ständigt ökande användningen av antibiotika och rädslan för så kallad antibiotikaresistens. Men vad är det egentligen man pratar om – är det vi som får antibiotika som blir resistenta eller är det bakterierna? Och varför får jag ibland antibiotika utskriven av min läkare och ibland inte?

Ordet antibiotikum kommer från grekiskan: “anti” – mot och “bios” – liv, och är en samlingsterm för flera olika typer av läkemedel som alla används för att stoppa eller hämma tillväxt av mikroorganismer, i synnerhet bakterier. Penicillin är det kanske mest kända läkemedlet av de olika typerna av antibiotika, och även det som upptäcktes först. Att ha ett så effektivt medel mot bakterier har revolutionerat läkekonsten och blivit en förutsättning för många moderna behandlingar som exempelvis organtransplantation, cancerbehandling med mera, i vilka infektioner alltid utgör en risk.

Dessutom är bakterier en mycket mångskiftande grupp av organismer. Det finns fler typer av bakterier än djur och fåglar tillsammans. De allra flesta är harmlösa, men en del är farliga. Därför har man utvecklat många olika typer av antibiotika för att få bukt med de olika typerna av farliga bakterier. En annan fördel med att ha olika typer av antibiotika är att vissa bakterier utvecklar så kallad resistens, dvs. de utvecklar ett försvar mot en viss typ av antibiotika, som då inte har någon effekt längre. Resistensfenomenet tas upp mer utförligt i nästa blogginlägg.

Antibiotika är som sagt mycket effektivt mot bakterier, men bakterier är inte de enda mikroorganismer som kan orsaka infektion. På våren är infektioner orsakade av olika typer virus mycket vanliga. Men antibiotika har ingen som helst effekt på virus, även om man kan bli lika sjuk. Det är därför som du ibland får antibiotika utskriven hos din läkare och ibland inte, även om du känner dig lika sjuk i båda fallen.

http://i136.photobucket.com/albums/q193/Irochka_T/Baner_Paint.jpg

http://i136.photobucket.com/albums/q193/Irochka_T/Baner_Paint.jpg

Set of germ vector illustrations - blue, orange, green, yellow and pink

Set of germ vector illustrations – blue, orange, green, yellow and pink