Snarkar du eller din partner?

De allra flesta snarkar någon gång ibland. Det är vanligast hos män, men det finns även många kvinnor som snarkar.

Förekomsten av snarkning ökar med åldern. I vissa fall kan snarkning vara störande eller leda till direkta och allvarliga hälsoproblem. Dålig sömn, familjeproblem och sömnapné är några av de största problemen som snarkning kan leda till.

Du bör därför alltid kontakta en läkare om du lider av snarkning och inte lyckas få bukt med problemet på egen hand.

Sömnapné kan orsaka följdsjukdomar
Snarkning kan även vara förknippat med sömnapné, vilket ökar risken för allvarliga följdtillstånd som stroke, högt blodtryck och hjärtinfarkt. Sömnapné måste därför alltid utredas och behandlas för att undvika dessa allvarliga sjukdomar.

Även barn kan snarka, och detta kan bero på förstorade tonsiller. Din läkare kan ge dig goda råd om olika självhjälpsåtgärder, som ofta är att föredra innan man rekommenderar operation eller behandling med andningsmaskin.

De flesta människor snarkar någon gång i livet, men det är sällan ett problem. Hos ungefär tio procent är snarkningarna mer påfrestande än vad som är normalt och då krävs behandling.

Symptom vid snarkning
Snarkning kan leda till dålig sömn både för den snarkande och för omgivningen. Därför kan den som snarkar lida av dagtrötthet, vilket kan vara besvärande i sociala sammanhang.

Det är inte ovanligt att man får ont i näsa eller hals efter snarkning. En del personer som besväras av snarkning lider även av andningsuppehåll och påtagligt påverkad sömn, så kallad sömnapné.

Sömnapné är ett tillstånd där man upphör att andas under korta men frekventa perioder under sömnen. Detta leder till reducerad syrenivå i blodet, vilket ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och efterhand försämras sömnkvaliteten ytterligare.

Behandling och förebyggande av snarkning
Snarkandet kan ofta minskas genom att man sover på sidan, undviker alkohol och sömntabletter, slutar röka och går ner i vikt om man är överviktig. Om dessa åtgärder inte hjälper kan man behöva använda snarkskena eller andningsmask och i vissa fall krävs även operation.

Viktminskning är den mest effektiva åtgärden vid snarkning, om du är överviktig. Snarkning är vanligast när man sover på rygg och därför bör man försöka undvika denna sovställning.

Ett vanligt tips vid snarkning är att sy en ficka på baksidan av pyjamasen och lägga i en tennisboll, för att göra ryggläge så pass obehagligt att du instinktivt vänder dig och lägger dig på sidan istället, även om du sover.

Andningsmaskin ger ökat tryck i luftvägarna
Om snarkningarna utgör ett allvarligt problem, särskilt om de är förknippade med sömnapné, kan man behöva använda en s.k. CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Pressure).

CPAP är en maskin som ger ökat tryck i luftvägarna, vilket förhindrar att de faller ihop. Med hjälp av maskinen kan man ofta hålla snarkandet under god kontroll, men den tolereras inte alltid väl av patienten, då masken kan upplevas som obehaglig.

Snarkskena förbättrar lufttillförseln
Då kan man prova en snarkskena. Snarkskenan provas ut i samarbete med en tandläkare.

Den drar underkäken framåt och öppnar upp luftpassagen i svalget. En snarkskena är dock inte lika effektiv som en CPAP-apparat.

Kirurgisk behandling
Hos vissa personer kan strukturella faktorer orsaka snarkning, t.ex. en stor tunga eller stora tonsiller. Det kan även bero på trånga näsgångar, ofta orsakade av polyper eller sned nässkiljevägg.

I dessa fall kan en operation vara nödvändig. Det finns ett flertal olika typer av kirurgiska ingrepp som kan utföras.

Kirurgisk behandling leder ofta till förbättring, speciellt i början, men efter några år kan problemet komma tillbaka.

Mature couple doing online shopping at home

Översikt över möjliga åtgärder

 • Viktminskning
 • Rökstopp
 • Undvik alkohol
 • Undvik att sova på rygg
 • Undvik sömnmediciner
 • Andningsmaskin (CPAP)
 • Snarkskena

Undersökning och diagnos
Snarkning kan diagnosticeras genom ett samtal med läkare, gärna tillsammans med eventuell partner. Ibland behövs en remiss till ett sömnlaboratorium.

För att diagnostisera snarkning kommer din läkare att ställa frågor om dina problem med snarkning och då kan det vara praktiskt att ha med eventuell partner.

Under läkarsamtalet är det viktigt för läkaren att undersöka om du har andningsuppehåll under natten och, i sådana fall, hur ofta dessa förekommer. Om du är osäker på om du har andningsuppehåll under natten och du besväras av problem som dagtrötthet och koncentrationssvårigheter kan det bli aktuellt med remiss till ett sömnlaboratorium.

I ett sömnlaboratorium övervakas man medan man sover, oftast för att undersöka förekomsten av sömnapné. Dessutom brukar man undersöka näsa och svalg för att leta efter uppenbara förträngningar.

Det kan även vara aktuellt att ta ett blodprov för att undersöka om det föreligger någon annan sjukdom. Låg ämnesomsättning kan leda till, eller förvärra, snarkning.

Sömnövervakning
Snarkning förekommer under djupsömnen när musklerna i kroppen, inklusive svalget, blir så avslappnade att den mjuka vävnaden börjar vibrera.

Snarkning är så vanligt förekommande att det anses vara en normal företeelse. Trångt svalg eller trång näsgång antas vara den vanligaste orsaken till snarkning.

Snarkljuden uppstår vanligtvis genom vibrationer i den mjuka vävnaden i den bakre delen av gommen, kallad den mjuka gommen eller gomseglet (inklusive gomspenen). Vid undersökning av munhålan letar man efter förekomst av överbett, stora tonsiller, stor tunga och/eller stor gomspene.

Eventuella fynd avgör vilka åtgärder som bör vidtas. Det är också viktigt att undersöka bakomliggande orsaker till trång näsa, då detta tillstånd också är förknippat med snarkning. Inuti näsan letar man efter förekomst av sned nässkiljevägg, polyper och en ökad mängd mjuk vävnad i näsans bakre öppning.

Snarkning orsakad av övervikt
Övervikt är en mycket viktig faktor vid bedömning av snarkning. Ökad halsomkrets på grund av övervikt kan leda till att luftvägarna pressas ihop.

Som regel minskar eller upphör snarkandet om man går ner i vikt.

Alkohol och sömnmediciner
Alkohol och sömnmediciner verkar avslappnande och kan göra att muskulaturen i hela kroppen slappnar av mer än vanligt. Detta gäller även musklerna i svalget och luftvägarna.

Därför förknippas t.ex. alkohol med en ökad tendens till snarkning. Det rekommenderas att man avstår från sömnmediciner och inte intar alkohol under kvällstid.

Prognos
De flesta människor har periodvis problem med snarkning. Vissa personer behöver medicinsk behandling för att få bukt med problemet.

Det finns effektiva behandlingsmetoder för personer som har allvarliga problem med snarkning. Om du följer behandlingsplanen kommer du i de flesta fall att kunna få bukt med problemet.

Det är inte lätt att bota snarkning men man kan göra mycket för att förhindra det i situationer då det är nödvändigt.

Fakta om snarkning

 • De allra flesta snarkar någon gång ibland. Det är vanligast hos män, men det finns även många kvinnor som snarkar.
 • Förekomsten av snarkning ökar med åldern. Även barn kan snarka.
 • I vissa fall kan snarkning vara störande eller leda till direkta problem med den egna hälsan.
 • Snarkning kan vara förknippat med sömnapné, vilket är ett syndrom som medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Sömnapné ska utredas och behandlas.
 • Viktminskning och andra livsstilsråd kan vara till hjälp för många. Vissa personer behöver dock ytterligare behandling, som t.ex. snarkskena eller andningsmaskin.
 • I vissa fall kan en operation vara nödvändig för att öppna upp luftpassagen.

Man using cellphone with woman reading newspaper at home