Integritet

1. 1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

1.1 Personuppgiftsansvarig i enlighet med Artikel 4.7 EU GDPR är:

WMC Technologies AS
Tollbodallmenningen 1B
NO 5004 Bergen, Norge
Auktoriserad representant: Ronny Kausland.
Personuppgiftsansvarig finns i Bergen, Norge (Organisationsnummer 984 653 689)


1.2 Dataskyddsombud

Om du har frågor angående dataskydd relaterade till vår webbplats eller vårt tjänsteutbud eller om du önskar utöva dina personliga rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud:
Prof. Dr. Thomas Jäschke
Datatree AG
Heubesstraße 10
DE 40597 Düsseldorf, Tyskland
E-Mail: dsb@datatree.eu
T +49 211 93190-798
F +49 211 93190-799
Denna integritetspolicy informerar användarna av denna webbplats om art, omfattning och syfte med webbplatsoperatörens www.wmc-card.com/se/
insamling och användning av personuppgifter.
Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och kommer alltid att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagar.
På grund av ny teknik och en kontinuerlig vidareutveckling av webbplatsen kan ändringar komma att göras i vår dataskyddsdeklaration och vi rekommenderar därför att du läser igenom denna med jämna mellanrum.
Status avseende dataskyddsförklaringen: 22.01.2019
.

2. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att när som helst, utan kostnad, utöva dina dataskyddsrättigheter.
Vårt dataskyddsombud granskar och besvarar varje förfrågan enskilt.
Dennes kontaktuppgifter återfinns under punkt 1.2.

2.1 Rätt till åtkomst för den registrerade enligt Artikel 15 EU GDPR

Du har rätt att när som helst, utan kostnad, få information om huruvida vi behandlar uppgifter som rör din person.

2.2 Rätt till rättelse (Artikel 16 EU GDPR), Rätt till radering eller “rätten att bli bortglömd”, (Artikel 17 EU GDPR), Rätt till begränsning av behandling av dina uppgifter (Artikel 18 EU GDPR), Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 EU GDPR) och Rätt att invända mot behandling av dina uppgifter (Artikel 21 EU GDPR)

Du har också möjlighet att utöva din rätt till rättelse, upphävande eller begränsning av behandlingen. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

2.3 Återkallande av samtycke (Artikel 7.3 EU GDPR)

Om du har lämnat dina personuppgifter på grundval av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Vi vill informera om att ditt återkallande av samtycke inte påverkar lagenligheten av den behandling som utfördes på grundval av ditt tidigare inhämtade samtycke, innan detta återkallades.

2.4 Du har rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter som utförs av WMC Technologies GmbH inte är laglig, har du rätt att när som helst framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet i enlighet med Artikel 55 EU GDPR är
Datatilsynet
P.O. Box 458 Sentrum
NO-0105 Oslo

Org.no 974 761 467

postkasse@datatilsynet.no

Vidare information och aktuella kontaktuppgifter återfinns på vår webbplats.http:///www.datatilsynet.no/.

.

3. Behandling av data vid besök på vår webbplats

3.1 Fullständig loggning

Om du besöker vår webbplats skickar webbläsaren som används på din terminalenhet automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i en s.k. loggfil.
Följande information lagras utan ditt ingripande:

 • IP-adressen till den dator som skickar en begäran
 • Webbplats från vilken begäran görs (s.k. hänvisnings-URL)
 • Webbläsartyp och version och annan information som överförs av webbläsaren (t.ex. datorns operativsystem) och språk
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszon med tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförs i varje enskilt fall

Denna uppgiftsbehandling utförs i enlighet med Artikel 6.1 f) EU GDPR för att säkerställa problemfri drift av våra sidor och för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet. De insamlade uppgifterna kommer inte att användas för att dra slutsatser om din person.
Uppgifterna lagras i loggfilerna i högst 15 dagar och raderas därefter. Uppgifter som fortsatt måste lagras i brottsbekämpande syfte är undantagna från kravet på radering tills dess att respektive händelse slutgiltigt har utretts.
.

4. Integritetspolicy, allmän del

4.1 Cookies

4.1.1 Definition: Tillfälliga och permanenta cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator av en webbserver. Nästa gång du besöker webbplatsen tillåter cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. De gör internetupplevelsen mer användarvänlig och effektiv.
Det finns olika typer av cookies vars syfte och funktionalitet vi gärna vill förklara:

 • Det finns så kallade tillfälliga eller övergående cookies som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Dessa innefattar s.k. sessionscookies. De lagrar ett så kallat sessions-ID som kan användas för att tilldela olika förfrågningar från din webbläsare till den delade sessionen. Detta gör det möjligt att känna igen din dator när du besöker webbsidan nästa gång. Dessa sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.
 • Å andra sidan finns det permanenta eller beständiga cookies som förblir lagrade efter att webbläsaren stängts av men automatiskt raderas efter en viss tidsperiod. Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av cookie det handlar om men vi vill informera om att du när som helst kan radera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.
 • Tredjepartscookies är cookies som kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen.

4.1.2 Vi använder följande cookies på vår webbplats:

Namn Giltighetsområde Lagringsperiod Förklaring
1P_JAR wmc-card.com 30 dagar Stöd till Googles webbtjänster
SAMTYCKE wmc-card.com 1 år JavaScript-plugin för att meddela besökare om användningen av cookies på din webbplats
PHPSESSID wmc-card.com webbläsarsession Cookie för att lagra ett enkelt meddelande när du skickar ett formulär som kan visas på en separat sida
__ssid wmc-card.com 6 månader Googles funktioner
__utma wmc-card.com 2 år Cookie som används för att mäta besöksstatistik
__utmc wmc-card.com 30 minuter Information om hur länge besökaren stannar på webbplatsen
__utmv wmc-card.com 2 år Kontroll av användardefinierade analyser
__utmz wmc-card.com 6 månader Användaranalys
_fbp wmc-card.com 1 dag Facebook-cookie för visning av reklamprodukter
_ga wmc-card.com 2 år Cookie som används för att mäta trafiken på vår webbplats
_gat wmc-card.com 1 dag Begränsning av antalet förfrågningar
_gid wmc-card.com 1 dag Cookie som används för att utvärdera besöksstatistik
ajs_anonymous_id wmc-card.com 1 år Statistik över antalet besökare på webbplatsen
ajs_group_id wmc-card.com 1 år Segmentering av besökarbeteende
ajs_user_id wmc-card.com 1 år Analys av användarbeteende
pll_language wmc-card.com 1 dag Lagring av information om valt språk
scroll wmc-card.com webbläsare session Möjliggör väl fungerande skrollning vid navigering

MemberMouse / Word-Press-cookies

MemberMouse använder WordPress-autentisering, så WordPress-sessionskakor används för att fånga upp den för närvarande inloggade användaren.
MemberMouse placerar en sessionscookie på den inloggade medlemmens dator.
Dessutom placeras tillfälliga cookies ut för att lagra information om online-transaktioner.
Betalningstjänster kan också placera ut cookies vid behandling av transaktioner.
Rättslig grund är artikel 6.1 f) GDPR.
Dessa cookies används för att analysera användarbeteendet på vår webbplats, så att vi kan analysera och optimera vår verksamhet och utforma webbplatsen mer i linje med besökarnas intressen.
För att radera eller ändra inställningarna för MemberMouse-cookies, använd följande länk
https://membermouse.com/privacy-policy/ För ytterligare information, vänligen besök https://support.membermouse.com/support/solu-tions/articles/9000146559-how-can-membermouse-help-with-gdpr-compliance-

4.1.3 Begränsning och radering av cookies

Du har rätt och möjlighet att begränsa eller förhindra utplacering av cookies via inställningarna i din webbläsare. Du kan också när som helst radera cookies som redan finns lagrade på din dator. Vilka åtgärder du behöver vidta för att radera cookies beror på vilken typ av webbläsare du använder.

4.2 Användning av vår webbshop

4.2.1 Användning av vår webbshop med registrering

Du kan även göra en beställning i vår webbshop. Du måste skapa ett kundkonto där vi kan lagra dina uppgifter för senare köp. I det här fallet sparar vi och samlar in de uppgifter som du har angivit (t.ex. namn, adress, e-postadress) under registrering endast i syfte att tillhandahålla tjänster som levereras innan avtal sluts, avtalsgenomförande eller kundvård. Dessutom lagrar vi IP-adress och registreringsdatum. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje part.
Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänster som levereras innan avtal sluts, eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt kontrakt, är Artikel 6.1 b) EU GDPR.
Vi kommer också att inhämta ditt samtycke vid registrering och hänvisa till vår dataskyddsdeklaration.
Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, med ditt samtycke, är Artikel 6.1 a) EU GDPR. Vi vill även informera om att du när som helst kan återkalla samtycke som inhämtats för registrering och underhåll av ditt kundkonto, eller återkalla lämnat samtycke med framtida verkan, i enlighet med Artikel 7.3 EU GDPR. Du är skyldig att informera oss om ditt återkallande av samtycke. Detta kan t.ex. ske genom ett informellt meddelande via e-post till oss.
Slutligen raderas de uppgifter som samlats in när behandlingen inte längre är nödvändig eller ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. Vi är emellertid skyldiga, enligt affärs- och skattelagstiftningen, att lagra din adress samt betalnings- och orderuppgifter under en period av 10 år. Efter 2 år kommer vi dock att begränsa behandlingen (d.v.s. dina uppgifter kommer endast att behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal).
För att förhindra att obehörig tredje part får åtkomst till dina personuppgifter (i synnerhet ekonomiska uppgifter) krypteras orderprocessen med TLS-teknik.

4.3 Externa betaltjänstleverantörer

Vi använder externa betaltjänstleverantörer på vilkas plattformar användare och vi själva kan utföra betaltransaktioner. I vårt fall:

 • Visa (https://www.visa.co.uk/legal/privacy-policy.html),
 • Mastercard (mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html),
 • American Express (https://www.americanexpress.com/uk/legal/online-privacy-statement.html)

Användningen av dessa betaltjänstleverantörer sker på grundval av Artikel 6.1.1 b) EU GDPR för att uppfylla våra skyldigheter enligt kontrakt. Dessutom använder vi externa betaltjänstleverantörer på grundval av vårt berättigade intresse enligt Artikel 6.1.1 f) EU GDPR att tillhandahålla säkra och effektiva betallösningar.
De uppgifter som behandlas av betaltjänstleverantörerna innefattar grundläggande information (namn, adress, bankuppgifter, t.ex. konto- och kreditkortsnummer, lösenord, TAN (transaktionsautentiseringsnummer) och mottagaruppgifter), som dock är nödvändiga för att genomföra transaktionerna. Vi mottar inte någon konto- eller kreditkortsrelaterad information utan endast information som bekräftar eller påverkar betalningen. I vissa fall överförs uppgifterna från betaltjänstleverantörerna till kreditupplysningsbyråer. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet. Vänligen se de allmänna villkoren och dataskyddsinformationen för ovan nämnda betaltjänstleverantörer. Betalningstransaktioner omfattas av villkoren och dataskyddsinformationen hos respektive betaltjänstleverantör, som kan kontaktas via respektive webbplats eller transaktionsansökning. Vi hänvisar även till dessa för ytterligare information och information avseende återkallande och andra rättigheter som berörs.

4.4 Nyhetsbrev

Du har möjlighet att registrera dig för att motta vårt nyhetsbrev. Allt vi behöver för att kunna registrera dig är din e-postadress, som inte kommer att vidarebefordras till tredje part. Den enda uppgift som krävs för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet är en e-postadress. Att lämna eventuella ytterligare uppgifter är alltid frivilligt. Vi skickar ut nyhetsbrev med kampanjinformation, särskilt våra aktuella och intressanta erbjudanden.
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev krävs aktivt samtycke. Efter att du har registrerat dig skickas ett meddelande till den e-postadress som du registrerar och däri finns en bekräftelselänk som du ska klicka på innan samtycket aktiveras, för att bekräfta att du önskar motta nyhetsbrevet. Denna bekräftelse är nödvändig för att förhindra att någon annan tecknar ett abonnemang med din e-postadress. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Vid registrering och bekräftelse lagras även dina IP-adresser. Syftet med förfarandet är att kunna bevisa att du har registrerat dig och, om nödvändigt, klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Loggningen av registreringsprocessen sker på grundval av vårt berättigade intresse enligt Artikel 6.1 f) EU GDPR.
Nyhetsbrevet skickas ut på grundval av ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artiklarna 6.1 a), 7 EU GDPR och § 7.2 Nr 3 i UWG (den tyska konkurrenslagen).
Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress för att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet och återkalla ditt samtycke till att motta nyhetsbrev med framtida verkan, i enlighet med Artikel 7.3 EU GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@wmc-card.de eller genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgifterna som anges i vår imprint.
Vårt nyhetsbrev innehåller inga spårningsfunktioner, så kallade spårningspixlar, och vi använder inte anpassade länkar.

4.5 Kontaktförfrågan / Kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär lagras de uppgifter du anger (din e-postadress och ditt namn) av oss för att vi ska kunna svara på dina frågor. All information som tillhandahålls av dig är frivillig. Du måste ange en e-postadress om du vill få ett svar.
Rättslig grund för att behandla och besvara din kontaktförfrågan är Artikel 6.1 b) EU GDPR i händelse av avtalslöst förhållande eller avtalsförhållande, eller Artikel 6.1 f) EU GDPR för övriga förfrågningar.
Lagringen av personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke, i enlighet med Artikel 6.1 a) EU GDPR. Vi raderar uppgifter i samband med att lagringen inte längre är nödvändig och det inte finns lagringsföreskrifter som förhindrar radering (t.ex. vid ett senare genomförande av kontrakt).
Vi vill även informera om att du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, i enlighet med Artikel 7.3 EU GDPR. Om du önskar utnyttja denna möjlighet till återkallelse, vänligen kontakta oss.
För att förhindra att obehörig tredje part får åtkomst till dina personuppgifter krypteras all data under överföring med TLS-teknik.

.

5. Tredjepartsinnehåll

5.1 Google Fonts

På vår hemsida använder vi Google Fonts för att visa externa typsnitt. Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Google garanterar, genom certifiering enligt Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, (https://www.priva-cyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) att Europeiska unionens dataskyddskrav följs vid behandling av uppgifter i USA.
För att vissa typsnitt ska kunna vissa korrekt på vår webbplats upprättas en anslutning till en Google-server i USA varje gång vår webbplats anropas. Detta gör det möjligt för oss att bestämma från vilken webbplats din förfrågan skickades och till vilken IP-adress denna visning av typsnitt ska överföras.
Rättslig grund är artikel 6.1 f) EU GDPR. Behandlingen av uppgifterna sker med stöd av vårt berättigade intresse för optimering och drift av vår hemsida.
Slutligen tillhandahåller Google ytterligare information, särskilt angående möjligheten att förhindra användningen av dessa uppgifter. Information om detta finns på följande länkar: https://adssettings-google.com/authenticated och https://policies.google.com/privacy .

5.2 För webbanalys använder vi

5.2.1 Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst för insamling och utvärdering av uppgifter om besökarnas beteende på webbplatser. Google Analytics är en internettjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Google garanterar, genom certifiering enligt Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) att Europeiska unionens dataskyddskrav följs vid behandling av uppgifter i USA.
När du besöker vår webbplats kommer personlig information, i synnerhet IP-adress, plats, åtkomsttid och hur ofta du besöker webbplatsen, att överföras och lagras på en Google-server i USA. Google Analytics använder dessutom redan en s.k. anonymiseringsfunktion inom EU och EAA, som förkortar och anonymiserar IP-adresser.
Uppgifterna som samlas in på detta sätt används av Google för att ge oss en utvärdering av ditt besök på vår webbplats, samt av användning och aktiviteter på webbplatsen.
Rättslig grund för användandet av Google Analytics är artikel 6.1 f) EU GDPR. Behandlingen av uppgifterna motiveras av vårt berättigade intresse för analys, optimering och drift av vår hemsida.
Slutligen meddelar Google att företaget inte kommer att koppla din IP-adress till några andra uppgifter. För ytterligare information från Google avseende dataskydd i detta syfte, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. Google tillhandahåller också ett insticksprogram för inaktivering av Google Analytics, som kan installeras på vanliga webbläsare. Länk till inaktiveringstillägget finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. . Detta insticksprogram säkerställer att information om ditt besök på vår webbplats inte överförs till Google Analytics.

5.2.2 Facebook-pixel

På denna webbplats används den s.k. “Facebook-pixeln” från den sociala nätverkstjänsten Facebook av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
Det gör det möjligt för Facebook å ena sidan att anpassa nätutbudet till målgrupperna genom att visa annonser (s.k.”Facebook-annonser”). Facebook-pixeln används för att visa de aktiverade Facebook-annonserna endast för Facebook-användare som också är intresserade av online-erbjudandet eller som har vissa egenskaper (t.ex. ett intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta webbplatserna) som skickas till Facebook (s.k. “anpassad målgrupp”). Facebook-pixeln säkerställer att Facebooks annonser stämmer överens med användarnas potentiella intresseområden. Detta gör det möjligt att mäta effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningar. Uppgifterna behandlas i enlighet med Artikel 6.1 f) GDPR. Facebook behandlar uppgifterna i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning.
Facebook garanterar, genom certifiering enligt Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Ac-tive ), att Europeiska unionens dataskyddskrav följs vid behandling av uppgifter i USA.
För ytterligare information angående insamling och användning av data, såväl som dina rättigheter och skyddsmöjligheter, se https://www.facebook.com/policy.php

.

6. Reklam / direktmarknadsföring

6.1 Google

6.1.1 AdWords med spårning

Vår webbplats använder Google AdWords annonskomponent och s.k. konverteringsspårning.
Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Google garanterar, genom certifiering enligt Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) att Europeiska unionens dataskyddskrav följs vid behandling av uppgifter i USA.
Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsörer att publicera annonser både i resultaten från Googles sökmotor och i Googles annonsnätverk.
Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att definiera vissa sökord som visar en annons i Googles sökmotorresultat endast när användaren med hjälp av sökmotorn hämtar ett sökresultat som passar till nyckelordet.
I Googles reklamnätverk distribueras annonser på ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och enligt fördefinierade sökord.
Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa relevanta annonser på tredjepartswebbplatser, i sökresultaten från Googles sökmotor och genom att visa annonser från tredje part på vår webbplats.
Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons lagrar Google en så kallad konverteringscookie på ditt informationsteknologisystem. Ovan förklaras vad en cookie är och hur denna används.
En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera dig som person.
Via en konverteringscookie kan man, såvida cookien ännu ej har gått ut, spåra huruvida vissa undersidor, exempelvis kundvagnen i en webbutik, har anropats på vår webbplats.
En konverteringscookie gör det möjligt för både oss och Google att fastställa om du har kommit till vår webbplats via en AdWords-annons och genererat en försäljning, d.v.s. slutfört eller avbrutit ett varuköp.
De uppgifter och den information som insamlas genom användningen av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats.
Denna besöksstatistik används sedan av oss för att fastställa det totala antalet användare som har kommit till oss via AdWords-annonser, alltså för att avgöra om respektive AdWords-annons varit framgångsrik eller ej, och för att optimera våra framtida AdWords-annonser.
Varken vårt företag eller någon annan Google AdWords-annonsör får någon information från Google som kan identifiera dig.
Med hjälp av konverteringscookien lagras personlig information, exempelvis vilka webbplatser du har besökt.
Varje gång du besöker vår webbplats kommer dina personuppgifter, inklusive din IP-adress, att överföras till och lagras av Google i USA. Det kan hända att Google vidarebefordrar insamlade personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.
Du kan när som helst förhindra att vår webbplats placerar ut cookies genom att ändra inställningarna för cookies i den webbläsare som används och därmed varaktigt invända mot lagring av cookies.
En sådan inställning i webbläsaren hindrar även Google från att placera ut en konverteringscookie på ditt informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller annan programvara.
Den registrerade har dessutom möjlighet att invända mot Googles intressebaserade annonsering. För att göra detta, öppna följande länk: https://www.google.de/settings/ads i någon av de webbläsare du använder och gör önskade inställningar i denna.
Rättslig grund är artikel 6.1 f) GDPR.
Denna tjänst gör att vi kan analysera användarbeteende på vår webbplats, så att vi kan analysera och optimera vår verksamhet och utforma webbplatsen mer i linje med besökarnas intressen.
För ytterligare information samt gällande datasäkerhetsföreskrifter avseende Google, se https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Följande länkar innehåller dessutom ytterligare information om detta ämnesområde:

https://services.google.com/sitestats/en.html https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

.