Datasäkerhet

World Medical Card® ger sina kunder den högsta säkerhetsnivån för onlinelagring av data såsom personlig information och transaktioner.

All känslig information som skickas mellan din dator och vår webbplats är krypterad med Extended SSL. Vårt certifikat har Extended SSL (SSL med utgvidgad validering) och tillhandahålls av Globalsign. Certifikatet garanterar att informationen överförs säkert och från tredje part.

SIDOKRYPTERING

World Medical Card® använder en teknik som kallas EV SSL (Extended Validation Secure Sockets Layer). SSL är en uppsättning regler som följs av datorer som är anslutna till Internet. Bland dessa regler ingår:

  • Kryptering – kryptering skyddar mot avlyssning.
  • Dataintegritet – ser till att kommunikationen inte manipuleras under överföringen.
  • Autentisering – bekräftar identiteten på de som tar emot din kommunikation.

Grönt adressfält – EV SSL

EV SSL sertifikat - sikkerhet
Grönt adressfält i Chrome

Ett grönt adressfält, som ovan, ger klartecken om att webbplatsen är säker och tillför större säkerhet än andra SSL-certifikat. Det innebär ännu noggrannare kontroll av att du är den du utger dig för att vara och kräver därför mer information innan intyget kan utfärdas. Det finns inget SSL-certifikat som ger mer säkerhet än EV SSL-certifikatet.

Besökare på webbplatser med EV SSL-certifikat ser ett grönt adressfält i webbläsaren som tydligt visar vem identiteten på SSL-certifikatet avser och vem som utfärdade det. Äldre webbläsare har inte inbyggt stöd för det gröna adressfältet.

EV SSL-certifikat är det enda certifikatet som ger ett grönt adressfält i användarens webbläsare och signalerar tydligtatt webbplatsen är säker. EV SSL-certifikatet är ett resultat av CA/Browser-forumets arbete. CA/B Forum inkluderar ledande CA:er (Certification Authorities) och webbläsartillverkare liksom representanter från olika juridiska- och säkerhetsövervakningsorgan. Dessa har i nära samarbete definierat riktlinjer och instruktioner för EV-standarden. Standarden förbättrar säkerheten på internettransaktioner och skapar ett mer intuitivt sätt att visa säkra webbsidor för internetanvändare. För att olika CA ska utfärda EV SSL-certifikat, måste de uppfylla forumets riktlinjer. Riktlinjerna är internationella, men anpassas för varje land. För andra typer av certifikat sätter CA själva upp sina egna riktlinjer. Med ett EV SSL-certifikat kan användarna dock vara helt säkra på vem de skickar information till.