Så här startar du ett stannat hjärta

Föreställ dig att du är och shoppar på en galleria. Plötsligt segnar en man i sina bästa år ihop på golvet framför dig.  Han rör sig inte och reagerar inte på tilltal och fysisk stimulering. En folkmassa samlas runt er och stirrar på dig. Vad gör du?

Du börjar minnas liknande situationer du sett på film och försöker friska upp dina kunskaper. Men det går inte eftersom du aldrig tittat särskilt noga på sådana scener i tron att det inte kommer att hända dig.

Att ge omedelbar livsuppehållande hjälp är av yttersta vikt för att de sjukvårdare som kommer till platsen lite senare ska kunna lyckas med sin uppgift. För varje minut som går utan insatser minskar chansen till överlevnad med 10 %. Eftersom inget sjukvårdssystem kan vara överallt hela tiden, måste personer som finns i närheten omedelbart ge första hjälpen.

Här följer vår handlingsplan:

Kontrollera att det är ofarligt att närma sig personen som behöver hjälp!

 1. KONTROLLERA
 • Kontrollera om personen reagerar verbalt eller fysiskt.
 • Luta personens huvud bakåt, lyft upp hakan och kontrollera om personen andas.
 • Om personen inte andas och inte reagerar, måste HLR (Hjärt- LungRäddning) utföras!
 1. LARMA (ring efter hjälp)
 • Ring 112 och följ de instruktioner du får i telefonen.
 • Om det finns fler personer i närheten, be dem att ringa 112 och att hämta en hjärtstartare. Be personen att komma tillbaka även om han/hon inte hittar någon hjärtstartare.

Hjärtkompressioner är av största vikt för överlevnad. Vänta inte med och sluta inte att utföra hjärtkompressioner!

 1. KOMPRIMERA (bröstkorgen)
 • Placera båda händerna mitt på bröstkorgen.
 • Komprimera bröstkorgen till 5-6 cm djup i en takt av 100-120 gånger/minut (samma rytm som i låten “Stayin´Alive”).
 • Om du har utbildats i hjärt-lungräddning, gör två inblåsningar efter var 30:e kompression, gör annars enbart kompressioner.
 • Tryck hårt och snabbt. Oroa dig inte, du kan inte skada personen!
 • Om någon kommer med en hjärtstartare, sätt genast på den och följ instruktionerna.
 • När personal från ambulans eller räddningstjänsten anländer, fortsätt med hjärt-lungräddningen tills du ombeds att sluta.

Bra jobbat! Att göra något räddar liv och är alltid bättre än att inte göra något alls!

 

Tänk på att i normala fall är du alltför utmattad efter 2-3 minuter för att kunna fortsätta göra ordentliga kompressioner (djup och frekvens). Om det finns andra personer som kan hjälpa till i närheten, överlåt hjärt-lungräddningen till dem efter två minuter och fortsätt att turas om på detta vis.

Du behöver inte göra inblåsningar mun-mot-mun om du inte känner dig bekväm med det. Det finns fortfarande en viss mängd syre kvar i blodet som tillförs hjärnan när hjärtkompressionerna görs. Denna teknik kallas för “Endast kompressioner HLR!”

Hos barn är det dock ofta en låg syrehalt som är orsaken till hjärtstoppet och då spelar mun-mot-mun-metoden större roll!

Europeiska återupplivningsrådet ger ut en utförlig broschyr i detta ämne på olika språk. Du kan hämta den gratis på: https://www.erc.edu/about/restart

 

Prata med dina grannar, kollegor och vänner om detta eftersom du kanske är den som behöver hjälp en dag!