World Medical Card®

för säker medicinsk behandling

World Medical Card® är ett personligt och medicinskt akutkort som kan rädda ditt liv i en nödsituation. Kortet ökar chansen till snabb och korrekt medicinsk behandling överallt i världen, dygnet runt. Kortet kan förvaras i plånboken där det är lätt att komma ihåg och ta fram i en nödsituation.

Bli förstådd

Kortet ger vårdpersonal tillgång till dina viktigaste medicinska uppgifter; allergier, mediciner och diagnoser. Dessutom visar kortet kontaktinformation till anhöriga och försäkringsinformation. Du kan också registrera information om organdonation på kortet.

Dina allergier översätts till engelska. Diagnoser och mediciner trycks på kortet och kodas med WHO:s internationella kodningssystem så att du blir förstådd av hälso- och sjukvårdspersonal världen över.

Ditt personliga nödkort

Du registrerar själv den viktigaste medicinska informationen i din säkra hälsoprofil på webben. Där väljer du vem du ska dela informationen med. Informationen trycks på ditt personliga akutkort.

Registrer navn på forsikringsselskapet ditt og polisenummer på «Min side», så trykkes denne informasjonen på utsiden av kortet. World Medical Card kortet vil da fungere som et kombinert helse- og forsikringskort og gi maksimal reisetrygghet.

Så fungerar kortet

Kortet är lätt att öppna genom att riva sönder förseglingen som sitter på sidan.

Inuti finns det ett unikt lösenord för nödåtkomst till din profil. Med hjälp av det får vårdgivare åtkomst till en skrivskyddad version av din hälsoprofil på webben. Om du har lagt till annan information i “Mina dokument” också, t.ex. vaccinationskort, röntgenbilder eller sjukhusjournaler så kommer vårdgivaren ha tillgång till dem här. Kortet har ett separat fält för kontaktuppgifter till dina anhöriga.

I en nödsituation innebär de internationella riktlinjerna för medicinsk personal att de först stabiliserar patienten och sedan försöker fastställa hens identitet. Vi rekommenderar att du alltid förvarar ditt World Medical Card® tillsammans med din legitimation. Kortet ger sjukvårdspersonalen viktig information för snabb, exakt och säker behandling.