Ont i ländryggen

Nästan alla kommer någon gång i livet uppleva detta och de som kroniskt lider av det utvecklar sina egna strategier för att lindra sina ryggsmärtor. President John F. Kennedy använde till exempel en gungstol. I många industriländer är ryggont en vanlig orsak som hindrar människor från att arbeta och har därmed en betydande effekt på ekonomin.

Bilde1De flesta patienter upplever smärta i ländryggen (lumbago) då den stödjer en stor del av bröstkorgens vikt.

I de flesta fall finns det inga allvarliga underliggande orsaker till ryggsmärtornas uppkomst. Men vissa ”röda flaggor” måste respekteras:

Känselbortfall, stickningar eller förlorad styrka i benen får dig att tro att det finns en allvarligare orsak till smärtan. I synnerhet kan svårigheter att urinera och kontrollera avföringen samt känselbortfall runt anus vara tecken på en neurologisk sjukdom som kräver omedelbar klinisk diagnostik. Ryggsmärtor i samband med ett fall (även lågenergitrauma hos äldre!), feber, bakterieinfektioner, diagnostiserad cancer eller allmän svaghet samt en känd benskörhet eller steroidbehandling kan också ha en allvarlig bakgrund.

I de flesta fall finns inga av dessa varningssignaler och det finns inget behov för radiologisk bedömning eller blodprov vid denna tidpunkt.

Man suffering from low back painBehandling innebär flera modaliteter för vilka det finns tydliga bevis att de hjälper. Dessa är smärtstillande läkemedel, fysisk träning (sjukgymnastik) samt psykosocialt stöd. Sängläge anses vara kontraproduktivt och det är inte säkert att värme eller andra fysiska metoder hjälper. Det är först efter flera veckor med denna behandling och smärtan inte förändrats som ytterligare diagnostiska tester ska övervägas (röntgen, MR-undersökning, lokal infiltrationsanalgesi,..) för att möjligen få en ytterligare specificering av den underliggande orsaken. I de flesta fall sker detta inte och en ospecifik ryggsmärta diagnostiseras.

Det finns många riskfaktorer på olika nivåer för att utveckla ospecifik ryggsmärta. Bortsett från rökning, övervikt, låg fysisk aktivitet och alkohol är psykosociala faktorer som depression, ångest och benägenhet till somatisering främjande för en ospecifik ryggsmärta. Det finns även arbetsrelaterade faktorer som tungt fysiskt arbete (bära/lyfta), monotona positioner för kroppen, exponering för vibrationer, låg utbildningsnivå, missnöje med arbetsförhållandena och mobbning. Därför är det nödvändigt med en långvarig behandling på flera nivåer. En av de viktigaste sakerna är dock att vara aktiv!