Ökat säkerheten på resor

Ole Petter Drønen, läkare

“Med mer än 10 års erfarenhet som läkare på soliga Gran Canaria har jag träffat många patienter som varit äldre och långt hemifrån. De känner sig oftast väldigt osäkra på sin sjukdomshistoria. Den här bristen på viktig information leder till att det tar längre tid att avgöra vilken behandling som är rätt och säker, vilket ökar patienternas oro och de totala behandlingskostnaderna.
Därför är det bästa rådet jag kan ge: Om du blir sjuk på resan är det viktigt för läkaren som ska behandla dig att få så korrekt och aktuell information om din hälsa och medicinering som möjligt. World Medical Card ger just det.”

Utöver kortet du förvarar i plånboken har du 24 timmar om dygnet tillgång till din egen hälsoprofil på nätet och mobilen. På mobilen översätts hälsoprofilen enkelt till 19 språk.

Registrera dig här eller ring oss på +47 55 33 75 75