Muskuloskeletala skador

För att undvika svullnad, smärta och förlängd återhämtningsperiod är det av yttersta vikt att vidta korrekta åtgärder omedelbart efter att en skada inträffat. Detta gäller oavsett om du har vridit fotleden eller om foten har träffats av ett föremål. Det spelar ingen roll om i det i slutänden visar sig handla om en kontusion (blödning/blåmärke), muskelbristning, stukning eller t.o.m. en fraktur eller urledvridning – tillvägagångssättet bör vara detsamma oavsett bakomliggande orsak.

Closeup view of a young woman with pain on leg on gray background.

VILA!
Upphör omgående med idrottsutövandet och håll dig stilla. Stabilisera den drabbade kroppsdelen så gott det går. Om du fortsätter att idrotta kan svullnaden förvärras på grund av pågående blödning i vävnaden och det kommer då att ta längre tid att återhämta sig!

KYL NED!
Nedkylning av det skadade området verkar på två sätt: För det första kan detta minska smärtan (precis som vid brännskador) och för det andra minskar blödningen in i vävnaden, eftersom blodkärlen drar ihop sig när det är kallt – och därmed minskar även svullnaden.
Kyl inte ned det skadade området under längre tid än 15 minuter (vilket också förklaras i bloggen i avsnittet om brännskador). Man ska heller aldrig lägga is direkt på huden; detta för att förhindra hudskador!

APPLICERA TRYCK!
Kompression har två positiva effekter:
a. Ett kompressionsbandage stabiliserar den skadade kroppsdelen och håller den stilla (vid skador på armar och ben). Om den skadade kroppsdelen hålls stilla minskar även svullnaden.
b. Kompression leder till en minskning av blodflödet och som en följd därav minskar även blödningen och svullnaden.

Förbandet ska inte orsaka mer smärta än den som fanns tidigare och var relaterad till skadan. Om du upplever stickningar, blekhet i benet eller armen (under den skadade platsen) eller domningar, måste kompressionen minskas omedelbart.

PLACERA DEN SKADADE KROPPSDELEN I HÖGLÄGE!
Genom att höja den drabbade kroppsdelen över hjärtnivå skapas ett återflöde av blod till de skadade strukturerna och därmed minskar även svullnaden. Det är lämpligt att fortsätta med högläge i några timmar / dagar.

Young frustrated woman feeling pain in hand joint

OBS!
Tänk på att smärtan även kan orsakas av en fraktur eller luxation (urledvridning), vilket kräver omedelbar läkarvård. Om du inte blir bättre (om du har fortsatt eller till och med ökad smärta, glänsande hud utan hudveck, eller upplever domningar), sök läkare omedelbart!