Mer om antibiotika och antibiotikaresistens

Antibiotika och antibiotikaresistens kan mycket snabbt bli till abstrakta begrepp, och det kan kännas lite märkligt att de läkemedel jag får av min husläkare kan ha en större betydelse än att förhoppningsvis (men sannolikt inte) göra mig frisk snabbare. Vad är sambandet mellan min förkylning och framtida superbakterier? För att genast klara ut en sak: det är bakterierna som utvecklar resistens, inte vi. Ordet resistens kommer från latinets “resistera”, som betyder att stå emot. På samma sätt som vi använder antibiotika för att stå emot bakterier, utvecklar olika bakterier egna försvarsmekanismer mot antibiotika. Vissa bakterier kan även utbyta “försvarshemligheter” sinsemellan.

Superbakterier: en bakteriestam som har blivit resistent mot antibiotika

Superbakterier: en bakteriestam som har blivit resistent mot antibiotika

Detta är orsaken till att läkaren försöker ta ett prov från stället där det finns bakterier. Sedan kan bakterierna odlas fram i ett laboratorium, och så utsätter man dem för olika typer av antibiotika för att se vilka läkemedel som fungerar och vilka som inte fungerar. På så vis kan man behandla sjukdomen på ett så målinriktat sätt som möjligt. I samband med valet av antibiotika har du kanske hört talas om begreppen “smalspektrumantibiotika” och “bredspektrumantibiotika”.

Som nämnts i tidigare blogginlägg finns det många olika typer av antibiotika. De olika typerna verkar på olika sätt. Enkelt uttryckt kan man säga att smalspektrumantibiotika bara verkar på vissa typer av bakterier och på ett specifikt sätt, medan bredspektrumantibiotika har många olika verkningsmekanismer och kan därmed användas mot fler typer av bakterier. Det är dessa verkningsmekanismer eller angreppspunkter som bakterierna blir motståndskraftiga mot. Målet är därför att behandla så målinriktat som möjligt för att undvika att bakterierna “lär” sig mer än vad som är nödvändigt.

Cartoon viruses characters vector illustration organism biology. Isolated cartoon viruses characters on white background. Funny vector graphic infection cartoon viruses characters bacteria ugly.

Så om din läkare börjar med att ta ett prov på dig och invänta provsvaret innan du eventuellt får antibiotika, betyder det att din läkare gör ett bra jobb, och samma sak gäller om läkaren ger dig smalspektrumantibiotika. Som en tumregel kan man skilja på smal- och bredspektrumantibiotika utifrån hur ofta man behöver ta läkemedlet. Om du ska ta 1-2 tabletter varje dag handlar det förmodligen om bredspektrumantibiotika, och om du ska ta läkemedlet 3-4 gånger per dag handlar det förmodligen om smalspektrumantibiotika.

Dessa inlägg är mycket förenklade, men vi hos WMC hoppas i alla fall att vi har lyckats förklarat det här med antibiotikaresistens lite grann. Det finns bakterier överallt, och om man inte längre kan behandla infektioner kommer nästan all modern medicinsk behandling att medföra stora risker. Så var nyfiken och ställ frågor till din läkare nästa gång du har fått en infektion och gått till sjukhuset – det är viktigt.