Let’s twist again…

Fotledsskador kan uppstå i många olika situationer: under sportutövning (t.ex. när vi landar på en annan spelares fot efter att ha hoppat!), när vi går på ojämn mark, skyndar nerför trappor eller bär högklackade skor.

De flesta av oss har redan en tydlig bild av hur det känns när foten vrids, vristen börjar svullna och göra ont och det uppstår blåmärken på delar av huden under de närmaste timmarna. Först behandlar man skadan enligt principen vila, kyla, kompression och högläge.

Worker with sprained ankle on floor in warehouse

I de flesta fall medför skadan endast ett par dagars hälta och smärtan kan hanteras med hjälp av smärtstillande medicin. Men vad gör man om smärtan är för stark, hela fotleden är svullen och täckt av blåmärken och vi inte kan röra på fotleden överhuvudtaget eller ens tänka tanken att belasta foten fullt ut?

Fotleden utgörs av tre ben. Uppifrån sett bildar skenbenet (tibia, på den inre = mediala sidan) och vadbenet (fibula, på den yttre = laterala sidan) en ram där språngbenets (talus) huvud kan röra sig (huvudsakligen för att höja och sänka foten). Leden stabiliseras av en ledkapsel och flera ledband på sidorna, invändigt och på fram- och baksidan av leden. Vidare finns det senor på varje sida av leden.

När fotleden vrids kan man drabbas av ett antal olika skador. Dessa kan vara allt från mjukdelsskador, stukningar (ledkapsel och ligament), partiell eller total ruptur av ett eller flera ligament eller frakturer. Den allvarligaste typen av fraktur är en fraktur med samtidig urledvridning, och ännu värre är det när huden skadas och det är en öppen fraktur. När foten är kraftigt felställd och patienten har stark smärta finns det anledning att misstänka en fraktur med urledvridning. Vid denna typ av urledvridningar måste leden dras rätt och immobiliseras med tillräcklig smärtlindring så snart som möjligt (av läkare) för att undvika sekundär skada och sämre prognos. Lyckligtvis är dessa skador sällsynta och oftast orsakade av ett högenergitrauma.

Sprained ankle blue x-ray

I grunden kan fotleden rotera i två riktningar – inversion (fotsulan vrids inåt, i riktning mot den andra foten) och eversion (fotsulan vrids utåt). Inåtvridning av foten är vanligast. När fotleden vrids inåt kan ett eller flera av de tre ligamenten på den laterala (yttre) sidan av fotleden skadas eller gå av. En ledbandsruptur medför varierande grad av svullnad och ger blåmärken på utsidan av fotleden. Det gör ont att röra på fotleden och att stödja på den. Emellertid kan man även få smärta i den inre delen av fotleden efter eversionsskador, eftersom talus (språngbenet) kan slå emot den inre fotknölen från insidan. Om patienten upplever omedelbar smärta över ena eller båda fotknölarna vid palpation finns anledning att misstänka en fraktur.

Det kan emellertid vara svårt att avgöra om det rör sig om en stukning, ruptur eller fraktur.

Vid en stukning får man normalt endast en mindre svullnad och blåmärken brukar inte uppkomma. Med hjälp av kylning och eventuellt ett stabiliserande bandage, i kombination med smärtstillande medel, läker dessa skador normalt ut på 2 dagar. Du kommer snart att åter kunna belasta foten fullt ut, även om detta inte var möjligt direkt efter skadan.

Om ingen förbättring sker bör du uppsöka läkare. Läkaren gör en ordentlig klinisk undersökning, eventuellt i kombination med ett ultraljud av fotleden och en röntgen, om han/hon inte genom undersökningen kan utesluta en fraktur.

Young woman suffering from an ankle injury while exercising and

Avslitna ligament behandlas inte med kirurgi utan med en immobilisering av fotleden under 6 veckor (dag och natt!) med en stabiliserande fotledsskena (det finns en mängd olika modeller på marknaden). Du kommer dessutom att behöva använda kryckor i några dagar för att endast belasta foten så mycket som smärtan tillåter.

En fraktur av fotleden behandlas initialt med ett gipsförband med skåra, tills dess att svullnaden har försvunnit, vanligtvis i form av en gipsstövel. De flesta fotledsfrakturer kräver operation. Undantaget är mindre frakturer och frakturer utan felställning samt andra sjukdomstillstånd som kan påverka eller påverkas av en operation. Eftersom de flesta fotledsfrakturer är interartikulära frakturer (fraktur på skelettdel som ingår i ledyta) ska de läka i anatomiskt riktigt läge, eftersom de annars kan leda till posttraumatisk artros.

Vid svåra frakturer med urledvridning där ett initialt tillrättaläggande av brottet inte är stabilt nog för att hålla i ett gipsförband kan din läkare rekommendera stegvisa kirurgiska ingrepp. Först sätts en extern fixeringsenhet på (för att fixera frakturen i rätt läge) tills dess att mjukvävnaden är i tillräckligt gott skick för en avslutande operation.

Sprained ankle black x-ray

I de flesta fall av fotledsfrakturer krävs en öppen reposition (operativt ingrepp för att lägga benfragment i rätt läge) samt intern fixering. Vid fixering används vanligen plattor och skruvar. I allmänhet kan dessa lämnas kvar i kroppen, men ofta (på ytterbenet) är de i vägen när man använder skor. Därför tar man vanligtvis bort dem när benen har läkt. Hos unga och idrottsaktiva personer bör man också ta ut dessa material, eftersom plattorna och skruvarna kan förvärra situationen om de skulle råka ut för en ny skada. Efter operation av en fotledsfraktur kommer de flesta läkare dessutom att föreskriva immobiliserande behandling (gips / skena) i ytterligare 4–6 veckor och du får använda kryckor för att inte belasta foten fullt ut. Efter detta kan du behöva sjukgymnastik för att stabilisera fotleden.

Slutligen finns det ytterligare en skada som du bör känna till eftersom den ibland missas. Speciellt vid inversionsskador kan ligamentet som förbinder fibula och tibia gå av, vilket leder till en förstoring av strukturen i talus. Kliniska symptom är smärta något ovanför och på insidan av den yttre fotknölen. Det finns vissa kliniska tester, röntgen och ultraljud som kan utföras för att diagnostisera denna skada. Denna skada kan endast diagnostiseras på ett tillförlitligt sätt genom magnetröntgen (MR). Om ledbandet har gått av och skelettstrukturen har förstorats (ökat mellanrum mellan benen = instabilitet) kan läkaren rekommendera att du genomgår en operation för att temporärt stabilisera skelettstrukturen med en eller två skruvar (i 6 veckor) och fästa ligamentstrukturen på nytt.

Doctor and patient