Krånglande semestermage

Sommaren är slut och hösten väntar bakom knuten. I det förra blogginlägget kom vi med några allmänna tips som kan göra semestern lite enklare. Men även den som vidtagit alla möjliga försiktighetsåtgärder kan råka bli sjuk. Det finns en typ av sjukdom som ofta förknippas med både otur och semester, och det är matförgiftning/turistdiarré/Montezumas hämnd (kärt barn har många namn).

horizontal image of a man running to the out door toilet nestled in the green bushes on a summer day.

Matförgiftning, eller gastroenterit som det heter på fackspråk, räcker i och för sig som beskrivning, även om vissa av organismerna som kan orsaka denna typ av sjukdom även kan överföras via sexuell kontakt. Behandlingen går för de allra flesta ut på att dricka mycket vätska och ha tålamod, men för barn, äldre, kroniskt sjuka eller i mycket allvarliga fall krävs det sjukhusbehandling. Om man befinner sig i ett varmt land kan man bli uttorkad förhållandevis snabbt, och det är just uttorkning (dehydrering) som är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning i dessa fall.

Tillståndet beror vanligtvis på att man har fått i sig otjänlig mat eller vatten som förorenats av virus eller bakterier som irriterar slemhinnorna i mag/tarmkanalen. De vanligaste symptomen är att man drabbas av kräkningar och/eller lös avföring samt ett nersatt allmäntillstånd, magkramper och i vissa fall även feber. Orsaken kan variera beroende på geografiskt område, men de vanligaste orsakerna är virus, bakterier eller svamp.

Woman Has Stomach Ache at Park

De allra flesta mår bättre inom 24 timmar, men för vissa kan sjukdomen hålla i sig längre. Många får problem med att äta, men det gör inget bara man lyckas få i sig vätska. Det bästa är att dricka lite och ofta, och då gärna något som innehåller salter eller socker. På de flesta apotek kan man köpa pulver och tabletter som man blandar ut i vatten, för att lättare få det i sig. Om man inte lyckas få i sig vätska, måste man uppsöka läkare.

En sak som är bra att tänka på är att om man blir inlagd på sjukhus utomlands, bör man screenas för MRSA (multiresistenta stafylokocker), som är en bakterie som är resistent mot de flesta typer av antibiotika. Rådfråga din läkare om detta ifall det skulle vara aktuellt.

För att undvika matförgiftning är det viktigt med en god handhygien, att dricka flaskvatten ifall man är osäker på kranvattnets kvalitet, att undvika mejeriprodukter samt att bara äta frukt och grönsaker utan skal.

Very cold mineral water with ice in a misted glass bottles, dark background, selective focus