En vanlig vardag med en sjukdom som dessvärre inte är så ovanlig

Som många andra norrmän är Helge Blikberg en aktiv person som är beroende av mediciner för att kunna upprätthålla ett aktivt liv. Men med en större mängd läkemedel måste man även komma ihåg namn och aktiva substanser så att man, om de tar slut eller en nödsituation uppstår, kan tala om vad man behöver, vilket kan skapa problem runt om i världen.

Blikberg är en aktiv man, och som för många andra, innebär detta bråda dagar med både jobb och familjeliv. Men hur detta påverkas av en oväntad diagnos är det få som räknar med.

För tre år sedan fick Blikberg diagnosen multipel skleros, vilket resulterade i att han är tvungen att ta extra hänsyn till sin hälsa.

 

Multipel skleros, eller MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, och cirka 550 norrmän får varje år denna diagnos. Sjukdomen gör att nervsignalerna blockeras eller störs, vilket kan försvåra en hektisk vardag, men med hjälp av korrekt medicinering kan sjukdomsutvecklingen bromsas och symtomen förbättras.

 

”Att känna igen symtom och till slut få diagnosen var skrämmande. Nu är mitt fokus enkelt, jag tar nödvändig hänsyn, utan att ska få påverka mitt liv mer än nödvändigt.”
Helge Blikberg

 

 

Dessutom har Blikberg använt World Medical Card, en plattform där han har sparat sin medicinska information, som han kan använda för att ha kontroll över mediciner och för att försäkra sig om att om någonting händer så kan vårdpersonal få korrekt information så fort som möjligt. Blikberg fick World Medical Card genom sitt jobb för 10 år sedan och han har sedan dess använt denna plattform främst för medicinsk information, men när han för tre år sedan blev beroende av en viktig sällsynt medicin, blev det snabbt mer komplicerat, speciellt utomlands. Med hjälp av appen får han den aktiva substansen i medicinen översatt, så att han är säker på att han, även utomlands, får rätt medicin.

 

Idag fortsätter Blikberg att leva ett aktivt liv, inte särskilt påverkad av sin diagnos, tack vare en bra attityd, stöd från familj och vänner och bra sjukvård i Norge tillsammans med god tillgång till information.