I en akut situation

Vårdpersonal tar ofta mycket tid på sig för att hitta sina patienters tidigare journaler och sjukdomshistoria. I en nödsituation är tiden oftast knapp. Hur mycket lättare hade det inte varit att göra en bedömning om du hade haft tillgång till den information du behövde direkt?

Med World Medical Card® kan en patient samla all sin medicinska information som kan vara relevanta för dig som behandlande läkare; allergier, läkemedel, sjukdomar och kontaktinformation till anhöriga.

World Medical Card® använder WHO:s kodningssystem ICD-10 (för diagnoser) och ATC-koder (för läkemedel) och har allergiinformation översatt på 19 språk. Det underlättar för dig att hjälpa patienten på ett snabbt, effektivt och säkert sätt.

Hur lång tid tar det att få tag på patientens medicinska uppgifter?

En av våra läkare genomför just nu en studie om hur lång tid det tar för sjukvårdspersonalen att hitta relevant medicinsk information om äldre patienter i akuta situationer.

Preliminära resultat: En av fem äldre patienter måste behandlas utan att läkaren har tillgång till någon som helst medicinsk historia.

Detta är allvarligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Vill du ha mer information om studien kan du kontakta vår chefläkare. Se formuläret nedan