norsafe_card_front1

Emergency login for helsepersonell

Har en patient lämnat över sitt World Medical Card® till dig? Eller har du tagit emot en medvetslös person med ett World Medical Card®? I så fall kan du logga in i med “nödinloggningskoden” som du finner på patientens kort: Se den inringade informationen nedan. Om du inte redan har gjort det öppnar du kortet och läser den medicinska informationen som är tryckt på det. Logga sedan in med användarnamnet och lösenord.

inside_wmc1

När du loggat in finner du den medicinska information som patienten själv valt att registrera. Det kan vara diagnoser, läkemedel och allergier. Du hittar också kontaktuppgifter till anhöriga. Om patienten har valt det finner du tidigare epikriser, röntgenbilder eller andra relevanta dokument.

Vårt mål är att hjälpa dig att hjälpa patienten.