Första hjälpen – Brännskador

Det är dags att grilla och tända eld vid resan. Särskilt våra nyfikna små barn löper då ökad risk att bränna sig på fingrarna eller, ännu värre, råka ut för mer omfattande brännskador. Lyckligtvis är de flesta brännskador och skållningsolyckor som inträffar i vardagen låggradiga (första och andra gradens brännskador = röd, öm hud och blåsbildning).

Det kan ändå vara värt att påminna om de grundläggande reglerna för första hjälpen vid brännskador.

 

 1. Ropa på hjälp!
 2. Som i andra nödsituationer är det viktigt att se till att omgivningen är säker, speciellt om värmekällan är strömdriven!
 3. Om en människa brinner måste man försöka få personen att hålla sig stilla och snabbt få ner denne på marken, och därefter släcka elden med vatten eller brandsläckare och/eller täcka personen med en släckningsfilt eller matta för att kväva elden.
 4. Ring 112 och begär brandkår och ambulans så snart du kan eller se till att någon annan gör det.
 5. För att undvika ytterligare värmeskador på huden bör du försöka avlägsna brända kläder (om de inte fastnat i huden) och ta av smycken. Ta även av kläder som blivit blöta under släckningsprocessen.
 6. För att lindra smärtan kan du kyla ned brännskadan med vatten tills räddningspersonal anländer, men det är viktigt att komma ihåg följande:
  1. Om den brännskadade inte har någon uttalad smärta eller om denne är medvetslös, kyl inte ned skadan överhuvudtaget!
  2. I annat fall, använd kranvatten med en temperatur på ca 20 grader Celsius (använd inte isbitar!).
  3. Kyl inte ned det skadade området under längre tid än ca 15 minuter.
  4. Om räddningspersonalens ankomst dröjer kan man överväga att fortsätta nedkylningen längre än 15 minuter (endast om det är fortsatt nödvändigt och endast tills dess att räddningspersonal anländer),
   1. om det brännskadade området utgör mindre än 5 % av kroppsytan (handflatan utgör omkring 1 % av hela kroppsytan) och
   2. hos barn, endast om det är en arm eller ett ben som är brännskadat. Fortsatt nedkylning av bålen eller huvudet under en längre tidsperiod kan lätt leda till underkylning, eller hypotermi, hos barn.

 

Health problem. asian young girl scratching her itchy back

Var medveten om att kontinuerlig nedkylning med vatten över längre tid endast bidrar till smärtlindring. Det finns inga bevis som styrker att nedkylning skyddar vävnaden från ytterligare termisk skada. Det kan däremot medföra skadlig nedkylning. Därför bör man övergå från nedkylning till andra typer av smärtlindring (medicinsk) så snart räddningstjänsten anlänt.

Täck brännskadad hud med sterila kompresser. Lägg inte på något annat på brännskadan!

Kontrollera när personen senast vaccinerades mot stelkramp!