En ond cirkel av sömnlöshet, depression och kronisk smärta

Sömnlöshet (insomni), kronisk smärta och depression är vanliga sjukdomar och många människor kommer sannolikt att uppleva en eller flera av dessa under sin livstid. I den här artikeln kommer jag att förklara varför dessa tre sjukdomstillstånd tenderar att förekomma hos samma personer och hur det faktum att man har en av dessa sjukdomar kan medföra ökad risk för att få en eller båda de andra sjukdomarna. Slutligen kommer jag att diskutera varför det är viktigt att vara medveten om detta.   

En ond cirkel 

Ett mycket viktigt faktum som många människor, inklusive medicinsk personal, inte tar i beaktande särskilt ofta är att om man lider av antingen depression, sömnlöshet eller kronisk smärta ökar risken att även utveckla de andra sjukdomarna [1, 2]. En norsk studie visade till exempel att ungefär hälften av alla personer med kronisk smärta lider av sömnlöshet [3]. Dessutom upplever de flesta personer som har en klinisk depression (över50%) även sömnstörningar [4] 

 

Förutom att risken för att få ytterligare sjukdomar ökar har det visat sig att människor känner sig sämre (har svårare symptom) när de också har andra sjukdomar. Till exempel har man sett att personer som sover lite och/eller upplever att de har dålig sömnkvalitet har en ökad smärtupplevelse [1], och depressiva symptom är värre hos smärtpatienter som sover dåligt än hos personer med ett normalt sömnmönster [5]. Multisjuka patienter riskerar därför att få en mycket dålig livskvalitet och uppleva ett oerhört stort lidande. 

 

Vad orsakar den onda cirkeln? 

Det finns flera potentiellt kompletterande förklaringar till varför sömnlöshet, depression och kronisk smärta tenderar att förekomma hos samma individer. Den första förklaringen är enkel och antyder att personer som lider av en viss typ av sjukdom även tycks ha en ökad benägenhet att utveckla andra sjukdomar. Till exempel är det ganska troligt att individer som lider av kronisk smärta eller depression senare även kan komma att utveckla sömnproblem, eftersom smärtan gör det svårt att slappna av. Likaså är det också sannolikt att personer som upplever sömnproblem kan bli på dåligt humör, helt enkelt på grund av att de är trötta och har svårt att lösa vardagliga utmaningar när de inte känner sig utvilade. Följaktligen kan en ond cirkel uppstå, där en person upplever ökande nivåer av ohälsa och kan utveckla flera sjukdomar enbart p.g.a. att han/hon har en obehandlad sjukdom. 

 

En gemensam orsak 

En något mer komplicerad förklaring är attdet kan finnas en gemensam, bakomliggande orsak till sömnlöshet, kronisk smärta och depression. Flera forskare har lagt fram denna teori och föreslår att stress kan vara en av de faktorer som kan utlösa både smärta, depression och sömnlöshet [1, 2]. Vi vet att stress är relaterat till den typ av hjärnkemi (dopaminreglering) som har betydelse för huruvida vi känner oss sömniga eller vakna, glada eller ledsna, och det finns även ett samband mellan dopaminreglering och hur väl vi tolererar smärta. Enligt denna hypotes om en gemensam orsak blir vi sannolikt mer benägna att utveckla sömnlöshet, depression eller kronisk smärta om vi upplever allvarlig stress under längre tidsperioder. Den onda cirkeln kan därför eskalera: Stress kan leda till sömnlöshet eller andra symptom. Detta kan i sin tur öka upplevelsen av stress ytterligare, vilket senare kan leda utveckling av allvarliga sjukdomar och till sårbarhet för andra sjukdomstillstånd. Det är viktigt att notera att höga stressnivåer sannolikt endast påverkar hälsan om stressen varar under en relativt lång tidsperiod. Det finns många olika upplevelser som kan vara stressande, till exempel: att utsättas för mobbning på jobbet, många och intensiva konflikter i personliga relationer eller helt enkelt att man har många krav och “måsten” på sig och inte tillräckligt med tid. 

 

Varför är detta viktigt? 

Det är viktigt att människor känner till hur sömnlöshet, depression och kronisk smärta interagerareftersom det är väldigt vanligt att fysiska och mentala problem behandlas som separata, icke-relaterade tillstånd. Ett praktiskt och väldigt viktigt problem som är kopplat till detta är att många människor skäms över att vara deprimerade och därför är mindre benägna att söka hjälp. Det finns även studier som har visat att deprimerade människor som också lider av smärta är mindre benägna att söka hjälp för sin depression än de som enbart är deprimerade. Faktum är att personer som lider av både smärta och depression är mer benägna att söka hjälp endast för sin smärta och det här kommer sannolikt att leda till många fall av obehandlad depression [6, 7]. Som vi tidigare har konstaterat medför obehandlade sjukdomstillstånd sannolikt att individen upplever mer stress, ökade smärtsymptom och en ökad risk för sömnlöshet. Det är därför sannolikt att obehandlade symptom och sjukdomar bidrar till att en ond cirkel uppstår, där hälsan och livskvaliteten gradvis försämras över tiden.  

 

Vad kan man göra åt det? 

Det finns ingen enkel, snabb lösning på detta problem men det tycks finnas två viktiga åtgärder som kan och bör vidtas för att undvika att fler personer hamnar i en ond cirkel av depression, kronisk smärta och sömnlöshet. Den första åtgärden är att försöka förhindra långvarig stress och den andra är att göra vården mer tillgänglig och se till att det blir enklare för personer att berätta om, och få hjälp för, sina hälsoproblem. Det tycks vara särskilt viktigt att göra det enkelt att söka hjälp för psykiska problem, eftersom dessa ofta är underrapporterade och därför förblir obehandlade. Även om dessa problem är mycket komplicerade att lösa i stor skala, kan vi alla använda denna nya kunskap genom att vara mer medvetna om de onda cirklarna, både i våra egna liv och när vi hjälper och stöttar vår familj, våra vänner och våra kollegor. 

 

 

 

1.Finan PH, Smith MT: The comorbidity of insomniachronic pain, and depressiondopamine as a putative mechanismSleep medicine reviews 2013, 17(3):173-183. 

2.Senba E: key to dissect the triad of insomniachronic pain, and depressionNeuroscience letters 2015, 589:197. 

3.Sivertsen B, Krokstad S, Øverland S, Mykletun A: The epidemiology of insomnia: Associations with physical and mental health.: The HUNT-2 studyJournal of psychosomatic research 2009, 67(2):109-116. 

4.Franzen PL, Buysse DJ: Sleep disturbances and depression: risk relationships for subsequent depression and therapeutic implicationsDialogues in clinical neuroscience 2008, 10(4):473. 

5.Cicchetti D, Ackerman BP, Izard CE: Emotions and emotion regulation in developmental psychopathologyDevelopment and psychopathology 1995, 7(1):1-10. 

6.Demyttenaere K, Bonnewyn A, Bruffaerts R, Brugha T, De Graaf R, Alonso J: Comorbid painful physical symptoms and depressionprevalencework loss, and help seekingJournal of affective disorders 2006, 92(2-3):185-193. 

7.Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K: Depression and pain comorbidity: a literature reviewArchives of internal medicine 2003, 163(20):2433-2445.