Förmodligen det viktigaste kortet i plånboken

Kirsten Øverby, LHL medlem

– World Medical Card-användare sedan 2010

“Jag har KOL och är därför beroende av mediciner varje dag. Däremot är jag inte hindrad från att vara aktiv och resa! Våren 2012 var jag på en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela i Spanien. Det var 8 dagar till fots. Efter en dags vandring på ojämna bergsvägar blev jag tvungen att uppsöka läkare. Jag hade fått en akut inflammation i fotsenan.

Den spanske läkaren blev imponerad när jag tog fram mitt World Medical Card. Han kunde se vilken typ av mediciner jag går på och loggade enkelt in på min hälsoprofil för att dubbelkolla informationen. Därmed fick jag snabb och korrekt antibiotika som fungerade med mina andra mediciner. Det var en stor lättnad för mig.

Det är viktigt att ha med sig World Medical Card så att man kan visa vilka läkemedel man tar när man är utomlands. Jag rekommenderar alla LHL-medlemmar att skaffa sig kortet!”

Utöver kortet du förvarar i plånboken har du 24 timmar om dygnet tillgång till din egen hälsoprofil på nätet och mobilen. På mobilen översätts hälsoprofilen enkelt till 19 språk.

Registrera dig här eller ring oss på +47 55 33 75 75

Ökat säkerheten på resor

Ole Petter Drønen, läkare

“Med mer än 10 års erfarenhet som läkare på soliga Gran Canaria har jag träffat många patienter som varit äldre och långt hemifrån. De känner sig oftast väldigt osäkra på sin sjukdomshistoria. Den här bristen på viktig information leder till att det tar längre tid att avgöra vilken behandling som är rätt och säker, vilket ökar patienternas oro och de totala behandlingskostnaderna.
Därför är det bästa rådet jag kan ge: Om du blir sjuk på resan är det viktigt för läkaren som ska behandla dig att få så korrekt och aktuell information om din hälsa och medicinering som möjligt. World Medical Card ger just det.”

Utöver kortet du förvarar i plånboken har du 24 timmar om dygnet tillgång till din egen hälsoprofil på nätet och mobilen. På mobilen översätts hälsoprofilen enkelt till 19 språk.

Registrera dig här eller ring oss på +47 55 33 75 75

Allergy food concept. Allergy food as almonds, milk, pistachios, tomato, lemon, kiwi, trout, strawberry, bread, sesame seeds, eggs, peanuts and bean on wooden table

Dina Allergier är med på semestern

Astma och allergier blir allt vanligare i befolkningen, och det är inte ovanligt att du utvecklar allergier i vuxen ålder. Ordet allergi kommer från det grekiska "Allos" = främmande och "Ergos" = reaktion, enkelt uttryckt, kroppen (immunsystemet ) reagerar olika på något som andra tål. Det är ingen sjukdom, det är överkänslighet där immunsystemet är involverat. Man kan ha en ren överkänslighet, där man inte hittar någon allergisk reaktio. Detta "något" kallas ett allergen, och det är i allmänhet en typ av protein. Proteiner finns överallt i naturen, så det är nästan endast din fantasi som sätter gräns för vad du kan vara allergisk mot. Read More