cardiopulmonary resuscitation or  CPR training.

Så här startar du ett stannat hjärta

Föreställ dig att du är och shoppar på en galleria. Plötsligt segnar en man i sina bästa år ihop på golvet framför dig.  Han rör sig inte och reagerar inte på tilltal och fysisk stimulering. En folkmassa samlas runt er och stirrar på dig. Vad gör du? Read More

Vaccin – en verklig framgångssaga

Vaccination anses vara en av de största framgångarna i modern medicin. Med enkla medel kan man förhindra ett antal livshotande och invalidiserande sjukdomar. Read More
sick woman with heart attack, pain, health problem holding touching her chest colored in red with hands isolated on gray wall background. Human face expression

Kärlkramp – Angina pectoris

Vi kanske ska vara tacksamma för att några av våra vanliga hälsoproblem kan kopplas till vår livsstil och inte bara beror på slumpen. Read More
sportsman massaging his injured ankle after a sport accident

Let’s twist again…

Fotledsskador kan uppstå i många olika situationer: under sportutövning (t.ex. när vi landar på en annan spelares fot efter att ha hoppat!), när vi går på ojämn mark, skyndar nerför trappor eller bär högklackade skor. Read More
Unhappy young woman sitting on the mat, grabbing an ankle, unable to start yoga work out because of sport injury, feeling pain. Beginner doing wrong exercise without coacher

Muskuloskeletala skador

För att undvika svullnad, smärta och förlängd återhämtningsperiod är det av yttersta vikt att vidta korrekta åtgärder omedelbart efter att en skada inträffat. Detta gäller oavsett om du har vridit fotleden eller om foten har träffats av ett föremål. Det spelar ingen roll om i det i slutänden visar sig handla om en kontusion (blödning/blåmärke), muskelbristning, stukning eller t.o.m. en fraktur eller urledvridning – tillvägagångssättet bör vara detsamma oavsett bakomliggande orsak. Read More
nurse with syringe is taking blood for test at the doctor?s office

Låg ämnesomsättning – ett omdiskuterat tillstånd

Låg ämnesomsättning ger flera olika symptom och har pekats ut som boven i dramat bakom många olika tillstånd. Det är utan tvekan ett omdebatterat tillstånd, som jag hoppas att vi kan bidra till att skapa ökad förståelse inför. Read More
Dermatologist examining mole with magnifying glass in clinic

Cancer i leverfläckar/födelsemärken – malignt melanom

Precis som namnet anger är det ett elakartat tillstånd som fruktas av alla, inte minst av alla de som gläder sig över solens många viktiga och positiva egenskaper. Read More
Close-up Of Woman Suffering From Stomach Ache

Hälsotips vid förstoppning

Det är ingen överdrift att säga att tarmen är vårt mest bortskämda och egensinniga organ. Tarmen trivs alltid bäst hemma, med den egna välkända toaletten i närheten. Read More
Health problem. asian young girl scratching her itchy back

Första hjälpen – Brännskador

Det är dags att grilla och tända eld vid resan. Särskilt våra nyfikna små barn löper då ökad risk att bränna sig på fingrarna eller, ännu värre, råka ut för mer omfattande brännskador. Lyckligtvis är de flesta brännskador och skållningsolyckor som inträffar i vardagen låggradiga (första och andra gradens brännskador = röd, öm hud och blåsbildning). Det kan ändå vara värt att påminna om de grundläggande reglerna för första hjälpen vid brännskador. Read More
Radiologist checking an x-ray image on a view light box, unrecognizable person, medical assistance and healthcare concept

Ett negativt röntgenresultat utesluter inte nödvändigtvis skador

Vi blir tyvärr inte bara klokare med åldern utan även skörare; vi förlorar synskärpan och ibland även balanssinnet. Detta leder till en ökad incidens av fallolyckor bland äldre, vilka oftast sker från gånghöjd. Read More