couple-1353561_1920

9 REASONS WHY A WORLD MEDICAL CARD SUBSCRIPTION IS A SMART CHOICE

Here are 9 reasons our members list as the key rationale for why a World Medical Card subscription
makes them feel safer and better prepared for unpredicted challenges in their everyday life.
Read through and see which ones that match with you and your family’s needs to obtains a safer day.

1. ALWAYS AVAILABLE
With the World Medical Card, you always have your medical information with you at all hours of the
day. You can choose to have this either on the app on the phone or as a physical card.

GODE GRUNNER TIL Å BESTILLE WORLD MEDICAL CARD, world medical card, digital medisinsk journal

2. USER-CONTROLLED INFORMATION
You choose what information you want to upload.
Here you can enter:
Diagnosis you have or precautions that should be taken as consequence of the diagnosis
Medications you use
Allergies you have
Specification for glasses and lenses
Health challenges that are not registered with your doctor – such as sore shoulder, neck problems or
other
Surgeries and comments on post-surgery challenges you have experienced
Other ailments, medications, or important information

3. EASY TO SHARE
You choose who you want to share the app and information with.
It provides security and removes anxiety as you can share your medical profile with your closest family
and relatives.
If you are traveling, you can choose to share with your travel companion temporarily, so that they can
help you if a medical challenge should arise.

GODE GRUNNER TIL Å BESTILLE WORLD MEDICAL CARD, world medical card, digital medisinsk journal

4. PROVIDE SUPPORT TO RELATIVES

The World Medical Card allows you to help your parents or others in the family who lose track of their
medications. If they have shared their medical profile with you, you can easily go in and explain to the
pharmacy, doctor, or others both at home and abroad, the needs of those that have trusted you to
assist.
If dementia should occur in the immediate family, the World Medical Card is providing an easy and safe
way to be a helper.

Read more about the World Medical Card now

5. UNDERSTOOD ALL OVER THE WORLD
The medical information you upload is coded according to WHO standards, so that you are understood
by healthcare professionals – anywhere in the world, 24/7.
If you run out of medicine, and do not know what it is called in the country you are in, you can show the
app, and you will get the right medicine.
In addition, diagnosis, medicines, and allergies are translated into 19 languages.

GODE GRUNNER TIL Å BESTILLE WORLD MEDICAL CARD, world medical card, digital medisinsk journal

6. FAST ACCESS TO EMERGENCY CONTACT
You can enter information about relatives, your General Practitioner, or others that health professionals
can contact if a situation arises.

7. DONOR INFORMATION
Here you can enter a picture of your donor card, so that you have all the information gathered in one
place.

8. TRAVEL INSURANCE
Also, in the My File function it is easy to include a photo and information about your travel insurance,
your passport, and other relevant information. Everything you need is easily accessible.

9. WORLD MEDICAL CARD – It is simply clever and makes you prepared for the unexpected
Smart – Easy – Safe – Secure

Order your World Medical Card now

iPhone_WMC_Layer

 

portrait of a woman in the snowy mountains applying cream on her face

Soleksem

Soleksem är en form av solallergi som snabbt orsakar klåda eller eksem efter vistelse i solen. Det går mycket fortare att utveckla soleksem vid solning än det gör att bränna sig i solen. Read More
Young woman on bed, headache

75 procent av all huvudvärk är spänningshuvudvärk.    

Spänningshuvudvärk är periodisk eller kronisk huvudvärk som oftast uppkommer i samband med stress eller annan psykisk påfrestning. Spänningshuvudvärk är inte detsamma som migrän, men omkring tio procent av alla som då och då får spänningshuvudvärk, har dessutom migrän. En annan vanlig orsak till huvudvärk är biverkningar av mediciner. Det kan likna spänningshuvudvärk men har alltså andra orsaker. Read More
Capsules and Pills, Prescription, OTC, Recreational Drugs, Reflective Black Surface

Webbaserad symtomkontrolltjänst och receptfria läkemedel.

  I vår digitala värld och vårt moderna samhälle, förväntar vi oss att ha tillgång till alla slags produkter dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta gäller även sjukvården. Människor kan samla information om sin faktiska hälsosituation genom att googla sina symtom eller genom att använda en webbaserad symtomkontrolltjänst. Hittills finns det bara ett fåtal uppgifter om riktigheten och nyttan av tjänster som stöds av artificiell intelligens.   Read More
Gallbladder cutting showing gallstones obstructing bile duct on organic background. 3D rendering

Gallsten – De största stenarna är ofta de bästa

Gallsten kan ge svår, periodisk smärta (smärta som kommer och går) i den övre delen av buken på höger sida.  Smärtan kan vara förknippad med illamående och kräkningar. Gallstenar bildas i gallblåsan och består av kolesterol och gallsalter. Var gallstenar lokaliseras beror på stenarnas storlek. De största stenarna är ofta de bästa, eftersom dessa stannar kvar i gallblåsan, och inte hamnar i gallblåsans öppning eller gallgångarna där de kan blockera och orsaka symtom. Gallsten förekommer oftare hos kvinnor före klimakteriet, men därefter är förekomsten bland kvinnor och män ungefär densamma.  Read More
Closeup alarm clock having a good day with background happy woman stretching in bed after waking up, sunlight in morning.

Tre enkla steg mot en mer fysiskt aktiv livsstil  

Att bli mer fysiskt aktiv är en av de vanligaste ambitioner för en hälsosammare livsstil. För de flesta bekräftar detta bara devisen att vägen till helvetet är kantad av goda föresatser, eftersom det är mycket svårt att ersätta gamla och väl inövade vanor som att titta på tv-serier eller spela videospel.      Read More
Woman suffering from back ache on the bed, healthcare and problem concept

Ont i ländryggen

Nästan alla kommer någon gång i livet uppleva detta och de som kroniskt lider av det utvecklar sina egna strategier för att lindra sina ryggsmärtor. President John F. Kennedy använde till exempel en gungstol. I många industriländer är ryggont en vanlig orsak som hindrar människor från att arbeta och har därmed en betydande effekt på ekonomin. Read More
Close-up of dangerous infectious mite on natural texture with diagonal line. Black legged castor bean tick. It carries encephalitis, Lyme borreliosis, babesiosis and ehrlichiosis

Borrelia (Lymes sjukdom/Lyme borrelios) – en sjukdom som överförs av fästingar

Skogsfästingen (Ixodes ricinus) är ett spindeldjur i kvalsterfamiljen (inte en insekt) som allt fler i Nordeuropa har fått stifta bekantskap med i takt med att vintrarna har blivit mildare och mildare. Den lever på att suga blod från djur och fåglar (samt människor) och är ökänd för att bära och sprida olika sjukdomar, varav borrelios/Lymes sjukdom är den mest kända. Read More
cardiopulmonary resuscitation or  CPR training.

Så här startar du ett stannat hjärta

Föreställ dig att du är och shoppar på en galleria. Plötsligt segnar en man i sina bästa år ihop på golvet framför dig.  Han rör sig inte och reagerar inte på tilltal och fysisk stimulering. En folkmassa samlas runt er och stirrar på dig. Vad gör du? Read More
Atrial fibrillation and normal or abnormal heart rate rythm concept as a cardiac disorder as a human organ with healthy and unhealthy ecg monitoring in a 3D illustration style.

Hjärtflimmer-förmaksflimmer

Vid hjärtflimmer får man snabba och oregelbundna sammandragningar i hjärtats förmak, vilket gör att blodet inte transporteras vidare som det ska och kan klumpa ihop sig och bilda små blodproppar. Read More