portrait of a woman in the snowy mountains applying cream on her face

Soleksem

Soleksem är en form av solallergi som snabbt orsakar klåda eller eksem efter vistelse i solen. Det går mycket fortare att utveckla soleksem vid solning än det gör att bränna sig i solen.
Läs mer

Young woman on bed, headache

75 procent av all huvudvärk är spänningshuvudvärk.    

Spänningshuvudvärk är periodisk eller kronisk huvudvärk som oftast uppkommer i samband med stress eller annan psykisk påfrestning.

Spänningshuvudvärk är inte detsamma som migrän, men omkring tio procent av alla som då och då får spänningshuvudvärk, har dessutom migrän.

En annan vanlig orsak till huvudvärk är biverkningar av mediciner. Det kan likna spänningshuvudvärk men har alltså andra orsaker.

Läs mer

Capsules and Pills, Prescription, OTC, Recreational Drugs, Reflective Black Surface

Webbaserad symtomkontrolltjänst och receptfria läkemedel.

 

I vår digitala värld och vårt moderna samhälle, förväntar vi oss att ha tillgång till alla slags produkter dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta gäller även sjukvården. Människor kan samla information om sin faktiska hälsosituation genom att googla sina symtom eller genom att använda en webbaserad symtomkontrolltjänst. Hittills finns det bara ett fåtal uppgifter om riktigheten och nyttan av tjänster som stöds av artificiell intelligens.   Läs mer

Gallbladder cutting showing gallstones obstructing bile duct on organic background. 3D rendering

Gallsten – De största stenarna är ofta de bästa

Gallsten kan ge svår, periodisk smärta (smärta som kommer och går) i den övre delen av buken på höger sida.  Smärtan kan vara förknippad med illamående och kräkningar.

Gallstenar bildas i gallblåsan och består av kolesterol och gallsalter. Var gallstenar lokaliseras beror på stenarnas storlek. De största stenarna är ofta de bästa, eftersom dessa stannar kvar i gallblåsan, och inte hamnar i gallblåsans öppning eller gallgångarna där de kan blockera och orsaka symtom. Gallsten förekommer oftare hos kvinnor före klimakteriet, men därefter är förekomsten bland kvinnor och män ungefär densamma.  Läs mer

j1zPUs4w

En vanlig vardag med en sjukdom som dessvärre inte är så ovanlig

Som många andra norrmän är Helge Blikberg en aktiv person som är beroende av mediciner för att kunna upprätthålla ett aktivt liv. Men med en större mängd läkemedel måste man även komma ihåg namn och aktiva substanser så att man, om de tar slut eller en nödsituation uppstår, kan tala om vad man behöver, vilket kan skapa problem runt om i världen.

Läs mer

Closeup alarm clock having a good day with background happy woman stretching in bed after waking up, sunlight in morning.

Tre enkla steg mot en mer fysiskt aktiv livsstil  

Att bli mer fysiskt aktiv är en av de vanligaste ambitioner för en hälsosammare livsstil. För de flesta bekräftar detta bara devisen att vägen till helvetet är kantad av goda föresatser, eftersom det är mycket svårt att ersätta gamla och väl inövade vanor som att titta på tv-serier eller spela videospel.      Läs mer

Woman suffering from back ache on the bed, healthcare and problem concept

Ont i ländryggen

Nästan alla kommer någon gång i livet uppleva detta och de som kroniskt lider av det utvecklar sina egna strategier för att lindra sina ryggsmärtor. President John F. Kennedy använde till exempel en gungstol. I många industriländer är ryggont en vanlig orsak som hindrar människor från att arbeta och har därmed en betydande effekt på ekonomin.

Läs mer

Displeased healthcare worker having an argument and scolding army soldier who is taking pills at doctor's office.

Preventionsparadoxen

Ska vi offra individens frihet till förmån för befolkningens hälsa? Eller ska vi bara hjälpa dem som verkligen behöver det? Detta är frågor som hälsomyndigheterna i alla länder kämpar med. Ofta hanteras dessa frågor enbart som politiska och ideologiska frågor om individens frihet, eller paternalism.

Läs mer

Close-up of dangerous infectious mite on natural texture with diagonal line. Black legged castor bean tick. It carries encephalitis, Lyme borreliosis, babesiosis and ehrlichiosis

Borrelia (Lymes sjukdom/Lyme borrelios) – en sjukdom som överförs av fästingar

Skogsfästingen (Ixodes ricinus) är ett spindeldjur i kvalsterfamiljen (inte en insekt) som allt fler i Nordeuropa har fått stifta bekantskap med i takt med att vintrarna har blivit mildare och mildare. Den lever på att suga blod från djur och fåglar (samt människor) och är ökänd för att bära och sprida olika sjukdomar, varav borrelios/Lymes sjukdom är den mest kända. Läs mer

cardiopulmonary resuscitation or  CPR training.

Så här startar du ett stannat hjärta

Föreställ dig att du är och shoppar på en galleria. Plötsligt segnar en man i sina bästa år ihop på golvet framför dig.  Han rör sig inte och reagerar inte på tilltal och fysisk stimulering. En folkmassa samlas runt er och stirrar på dig. Vad gör du?

Läs mer

Atrial fibrillation and normal or abnormal heart rate rythm concept as a cardiac disorder as a human organ with healthy and unhealthy ecg monitoring in a 3D illustration style.

Hjärtflimmer-förmaksflimmer

Vid hjärtflimmer får man snabba och oregelbundna sammandragningar i hjärtats förmak, vilket gör att blodet inte transporteras vidare som det ska och kan klumpa ihop sig och bilda små blodproppar.

Läs mer

Tired sick woman in grey homewear sitting on bed, keeping hands on stomach, suffering from pain, looking aside. Illness, stomach ache concept

En ond cirkel av sömnlöshet, depression och kronisk smärta

Sömnlöshet (insomni), kronisk smärta och depression är vanliga sjukdomar och många människor kommer sannolikt att uppleva en eller flera av dessa under sin livstid. I den här artikeln kommer jag att förklara varför dessa tre sjukdomstillstånd tenderar att förekomma hos samma personer och hur det faktum att man har en av dessa sjukdomar kan medföra ökad risk för att få en eller båda de andra sjukdomarna. Slutligen kommer jag att diskutera varför det är viktigt att vara medveten om detta.    Läs mer

Vaccin – en verklig framgångssaga

Vaccination anses vara en av de största framgångarna i modern medicin.

Med enkla medel kan man förhindra ett antal livshotande och invalidiserande sjukdomar.
Läs mer

Young basketball player shoot

Många tonåringar lämnar den organiserade idrotten när de inte längre tycker att det är roligt

Alla föräldrar vill att deras barn ska leva ett långt, hälsosamt liv. För många leder detta till att man uppmuntrar sina barn att delta i organiserade sportaktiviteter.
Läs mer

Let’s twist again…

Fotledsskador kan uppstå i många olika situationer: under sportutövning (t.ex. när vi landar på en annan spelares fot efter att ha hoppat!), när vi går på ojämn mark, skyndar nerför trappor eller bär högklackade skor.
Läs mer

Muskuloskeletala skador

För att undvika svullnad, smärta och förlängd återhämtningsperiod är det av yttersta vikt att vidta korrekta åtgärder omedelbart efter att en skada inträffat. Detta gäller oavsett om du har vridit fotleden eller om foten har träffats av ett föremål. Det spelar ingen roll om i det i slutänden visar sig handla om en kontusion (blödning/blåmärke), muskelbristning, stukning eller t.o.m. en fraktur eller urledvridning – tillvägagångssättet bör vara detsamma oavsett bakomliggande orsak.

Läs mer

Låg ämnesomsättning – ett omdiskuterat tillstånd

Låg ämnesomsättning ger flera olika symptom och har pekats ut som boven i dramat bakom många olika tillstånd. Det är utan tvekan ett omdebatterat tillstånd, som jag hoppas att vi kan bidra till att skapa ökad förståelse inför.

Läs mer

Cancer i leverfläckar/födelsemärken – malignt melanom

Precis som namnet anger är det ett elakartat tillstånd som fruktas av alla, inte minst av alla de som gläder sig över solens många viktiga och positiva egenskaper.

Läs mer

Soleksem kan och bör undvikas helt

Soleksem är en form av solallergi som snabbt orsakar klåda eller eksem efter vistelse i solen. Det går mycket fortare att utveckla soleksem vid solning än det gör att bränna sig i solen.

Läs mer

Immune system concept as an open white blood cell with a boxing glove emerging as a health care metaphor for fighting disease and infection through the natural defense of the human body.

Immunsystemet – en kamp för överlevnad

Ljudet av människor som hostar och nyser är vanligt förekommande under vinterhalvåret, men årets influensasäsong är dock nästan över. En del av oss har klarat oss undan årets influensa tack vare att vi vaccinerade oss i höstas, medan andra har behövt ta antibiotika för att stödja immunsystemet, kroppens eget försvar mot sjukdomar, lite extra.

Läs mer

VAR TRYGG MED WORLD MEDICAL CARD

Thor Hushovd

“Jag och min familj har valt att skaffa World Medical Card. World Medical Card är ett mycket bra säkerhetskoncept som verkligen kan göra skillnad för den som ständigt är på språng.
Läs mer

Första hjälpen – Brännskador

Det är dags att grilla och tända eld vid resan. Särskilt våra nyfikna små barn löper då ökad risk att bränna sig på fingrarna eller, ännu värre, råka ut för mer omfattande brännskador. Lyckligtvis är de flesta brännskador och skållningsolyckor som inträffar i vardagen låggradiga (första och andra gradens brännskador = röd, öm hud och blåsbildning).

Det kan ändå vara värt att påminna om de grundläggande reglerna för första hjälpen vid brännskador.
Läs mer

Radiologist checking an x-ray image on a view light box, unrecognizable person, medical assistance and healthcare concept

Ett negativt röntgenresultat utesluter inte nödvändigtvis skador

Vi blir tyvärr inte bara klokare med åldern utan även skörare; vi förlorar synskärpan och ibland även balanssinnet. Detta leder till en ökad incidens av fallolyckor bland äldre, vilka oftast sker från gånghöjd.
Läs mer

Brain stroke : 3d illustration of the vessels of the brain and causes of stroke

Stroke – minuterna räknas

Den globala sjukdomsbördan förändras ständigt. För bara några år sedan var det infektionssjukdomar som skördade flest liv i världen, men de senaste åren har så kallade icke-smittsamma sjukdomar tagit över förstaplatsen bland de sjukdomar som kräver flest liv. En ökande andel rökare och livsstilsförändringar sägs vara en stor del av orsaken, och gemensamt för de båda sjukdomar som årligen kräver flest liv runt om i världen, hjärtsjukdomar och stroke, är att de primärt drabbar kroppens blodådror. I detta blogginlägg ska vi titta närmare på stroke.
Läs mer

Woman Has Stomach Ache at Park

Krånglande semestermage

Sommaren är slut och hösten väntar bakom knuten. I det förra blogginlägget kom vi med några allmänna tips som kan göra semestern lite enklare. Men även den som vidtagit alla möjliga försiktighetsåtgärder kan råka bli sjuk. Det finns en typ av sjukdom som ofta förknippas med både otur och semester, och det är matförgiftning/turistdiarré/Montezumas hämnd (kärt barn har många namn).
Läs mer

Crowd of people or friends runs to sunset sea. Beach holidays travel concept

Reseråd från WMC

Sommaren är äntligen här (åtminstone på det norra halvklotet), och folk vill resa iväg både när och fjärran för att uppleva äventyr eller bara koppla av. Om du ska ut och resa kan det vara klokt att vidta vissa försiktighetsåtgärder, särskilt om du ska besöka ett nytt land. Man vet aldrig vad som kan hända. WMC har sammanställt några råd som hjälper dig att planera din semester.  
Läs mer

http://i136.photobucket.com/albums/q193/Irochka_T/Baner_Paint.jpg

Vad är antibiotika och antibiotikaresistens?

En sak som har väckt stor uppmärksamhet i media på sistone är den ständigt ökande användningen av antibiotika och rädslan för så kallad antibiotikaresistens. Men vad är det egentligen man pratar om – är det vi som får antibiotika som blir resistenta eller är det bakterierna? Och varför får jag ibland antibiotika utskriven av min läkare och ibland inte?
Läs mer

world malaria day, vector illustration,flat design

25 april – Världsmalariadagen


world malaria day, vector illustration,flat design

Den 25 april uppmärksammar FN Världsmalariadagen. Syftet är att öka medvetenheten om en sjukdom som går att behandla och till en viss grad förebygga, men som inte desto mindre kräver omkring 500 000 människoliv varje år. I Norge upptäcks mellan 30 och 100 fall av malaria per år, och gemensamt för de drabbade är att de alla har smittats i utlandet. Om du ska resa till tropiska eller subtropiska trakter är det därför viktigt att undersöka om du bör vidta några extra försiktighetsåtgärder.
Läs mer

Blood Cells on white background

Vad är egentligen blodförtunnande läkemedel?


Upp emot en halv miljon norrmän använder ett blodförtunnande läkemedel dagligen (källa: norska receptregistret), antingen för att behandla en sjukdom eller som en förebyggande åtgärd. Detta är livsviktiga läkemedel för de personer som använder dem, och det här är inga mediciner man skojar med. Hur fungerar dessa läkemedel? Som namnet säger påverkar de vårt blod. Blodet blir dock inte tunnare, utan det «klumpar sig» inte lika lätt som det annars skulle ha gjort.
Läs mer

Förmodligen det viktigaste kortet i plånboken

Kirsten Øverby, LHL medlem

– World Medical Card-användare sedan 2010

“Jag har KOL och är därför beroende av mediciner varje dag. Däremot är jag inte hindrad från att vara aktiv och resa! Våren 2012 var jag på en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela i Spanien. Det var 8 dagar till fots. Efter en dags vandring på ojämna bergsvägar blev jag tvungen att uppsöka läkare. Jag hade fått en akut inflammation i fotsenan.

Den spanske läkaren blev imponerad när jag tog fram mitt World Medical Card. Han kunde se vilken typ av mediciner jag går på och loggade enkelt in på min hälsoprofil för att dubbelkolla informationen. Därmed fick jag snabb och korrekt antibiotika som fungerade med mina andra mediciner. Det var en stor lättnad för mig.

Det är viktigt att ha med sig World Medical Card så att man kan visa vilka läkemedel man tar när man är utomlands. Jag rekommenderar alla LHL-medlemmar att skaffa sig kortet!”

Utöver kortet du förvarar i plånboken har du 24 timmar om dygnet tillgång till din egen hälsoprofil på nätet och mobilen. På mobilen översätts hälsoprofilen enkelt till 19 språk.

Registrera dig här eller ring oss på +47 55 33 75 75

Ökat säkerheten på resor

Ole Petter Drønen, läkare

“Med mer än 10 års erfarenhet som läkare på soliga Gran Canaria har jag träffat många patienter som varit äldre och långt hemifrån. De känner sig oftast väldigt osäkra på sin sjukdomshistoria. Den här bristen på viktig information leder till att det tar längre tid att avgöra vilken behandling som är rätt och säker, vilket ökar patienternas oro och de totala behandlingskostnaderna.
Därför är det bästa rådet jag kan ge: Om du blir sjuk på resan är det viktigt för läkaren som ska behandla dig att få så korrekt och aktuell information om din hälsa och medicinering som möjligt. World Medical Card ger just det.”

Utöver kortet du förvarar i plånboken har du 24 timmar om dygnet tillgång till din egen hälsoprofil på nätet och mobilen. På mobilen översätts hälsoprofilen enkelt till 19 språk.

Registrera dig här eller ring oss på +47 55 33 75 75

Allergy food concept. Allergy food as almonds, milk, pistachios, tomato, lemon, kiwi, trout, strawberry, bread, sesame seeds, eggs, peanuts and bean on wooden table

Dina Allergier är med på semestern


Astma och allergier blir allt vanligare i befolkningen, och det är inte ovanligt att du utvecklar allergier i vuxen ålder. Ordet allergi kommer från det grekiska “Allos” = främmande och “Ergos” = reaktion, enkelt uttryckt, kroppen (immunsystemet ) reagerar olika på något som andra tål. Det är ingen sjukdom, det är överkänslighet där immunsystemet är involverat. Man kan ha en ren överkänslighet, där man inte hittar någon allergisk reaktio. Detta “något” kallas ett allergen, och det är i allmänhet en typ av protein. Proteiner finns överallt i naturen, så det är nästan endast din fantasi som sätter gräns för vad du kan vara allergisk mot.
Läs mer

Reis trygt som kroniker

Res tryggt som kroniker!

Om du är kroniker, till exempel diabetiker, allergiker eller reumatiker, känner du kanske till att din sjukdom möter olika förståelse och behandling i olika länder. Vad kan du göra för att resa tryggt? Läs mer