Inlägg av Dr. Tobias Lindner

Webbaserad symtomkontrolltjänst och receptfria läkemedel.

 

I vår digitala värld och vårt moderna samhälle, förväntar vi oss att ha tillgång till alla slags produkter dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta gäller även sjukvården. Människor kan samla information om sin faktiska hälsosituation genom att googla sina symtom eller genom att använda en webbaserad symtomkontrolltjänst. Hittills finns det bara ett fåtal uppgifter om riktigheten och nyttan av tjänster som stöds av artificiell intelligens.   Read More

Ont i ländryggen

Nästan alla kommer någon gång i livet uppleva detta och de som kroniskt lider av det utvecklar sina egna strategier för att lindra sina ryggsmärtor. President John F. Kennedy använde till exempel en gungstol. I många industriländer är ryggont en vanlig orsak som hindrar människor från att arbeta och har därmed en betydande effekt på ekonomin.

Read More

Muskuloskeletala skador

För att undvika svullnad, smärta och förlängd återhämtningsperiod är det av yttersta vikt att vidta korrekta åtgärder omedelbart efter att en skada inträffat. Detta gäller oavsett om du har vridit fotleden eller om foten har träffats av ett föremål. Det spelar ingen roll om i det i slutänden visar sig handla om en kontusion (blödning/blåmärke), muskelbristning, stukning eller t.o.m. en fraktur eller urledvridning – tillvägagångssättet bör vara detsamma oavsett bakomliggande orsak.

Read More

Första hjälpen – Brännskador

Det är dags att grilla och tända eld vid resan. Särskilt våra nyfikna små barn löper då ökad risk att bränna sig på fingrarna eller, ännu värre, råka ut för mer omfattande brännskador. Lyckligtvis är de flesta brännskador och skållningsolyckor som inträffar i vardagen låggradiga (första och andra gradens brännskador = röd, öm hud och blåsbildning).

Det kan ändå vara värt att påminna om de grundläggande reglerna för första hjälpen vid brännskador.
Read More