Inlägg av Dr. Tobias Lindner

Muskuloskeletala skador

För att undvika svullnad, smärta och förlängd återhämtningsperiod är det av yttersta vikt att vidta korrekta åtgärder omedelbart efter att en skada inträffat. Detta gäller oavsett om du har vridit fotleden eller om foten har träffats av ett föremål. Det spelar ingen roll om i det i slutänden visar sig handla om en kontusion (blödning/blåmärke), muskelbristning, stukning eller t.o.m. en fraktur eller urledvridning – tillvägagångssättet bör vara detsamma oavsett bakomliggande orsak.

Read More

Första hjälpen – Brännskador

Vintern är årstiden då vi tänder ljus och dricker varma drycker. Särskilt våra nyfikna små barn löper då ökad risk att bränna sig på fingrarna eller, ännu värre, råka ut för mer omfattande brännskador. Lyckligtvis är de flesta brännskador och skållningsolyckor som inträffar i vardagen låggradiga (första och andra gradens brännskador = röd, öm hud och blåsbildning).

Det kan ändå vara värt att påminna om de grundläggande reglerna för första hjälpen vid brännskador.
Read More