Inlägg av Tommy Hansen

Ökat säkerheten på resor

Ole Petter Drønen, läkare “Med mer än 10 års erfarenhet som läkare på soliga Gran Canaria har jag träffat många patienter som varit äldre och långt hemifrån. De känner sig oftast väldigt osäkra på sin sjukdomshistoria. Den här bristen på viktig information leder till att det tar längre tid att avgöra vilken behandling som är rätt […]