Inlägg av ronny.kausland@wmc-card.no

Mer om antibiotika och antibiotikaresistens

Antibiotika och antibiotikaresistens kan mycket snabbt bli till abstrakta begrepp, och det kan kännas lite märkligt att de läkemedel jag får av min husläkare kan ha en större betydelse än att förhoppningsvis (men sannolikt inte) göra mig frisk snabbare. Vad är sambandet mellan min förkylning och framtida superbakterier? För att genast klara ut en sak: det är bakterierna som utvecklar resistens, inte vi. Ordet resistens kommer från latinets "resistera", som betyder att stå emot. På samma sätt som vi använder antibiotika för att stå emot bakterier, utvecklar olika bakterier egna försvarsmekanismer mot antibiotika. Vissa bakterier kan även utbyta "försvarshemligheter" sinsemellan.
Read More