Inlägg av Ole Melkevik, PhD psychology

Preventionsparadoxen

Ska vi offra individens frihet till förmån för befolkningens hälsa? Eller ska vi bara hjälpa dem som verkligen behöver det? Detta är frågor som hälsomyndigheterna i alla länder kämpar med. Ofta hanteras dessa frågor enbart som politiska och ideologiska frågor om individens frihet, eller paternalism.

Read More

En ond cirkel av sömnlöshet, depression och kronisk smärta

Sömnlöshet (insomni), kronisk smärta och depression är vanliga sjukdomar och många människor kommer sannolikt att uppleva en eller flera av dessa under sin livstid. I den här artikeln kommer jag att förklara varför dessa tre sjukdomstillstånd tenderar att förekomma hos samma personer och hur det faktum att man har en av dessa sjukdomar kan medföra ökad risk för att få en eller båda de andra sjukdomarna. Slutligen kommer jag att diskutera varför det är viktigt att vara medveten om detta.    Read More