Oppføringer av

75 procent av all huvudvärk är spänningshuvudvärk.    

Spänningshuvudvärk är periodisk eller kronisk huvudvärk som oftast uppkommer i samband med stress eller annan psykisk påfrestning.

Spänningshuvudvärk är inte detsamma som migrän, men omkring tio procent av alla som då och då får spänningshuvudvärk, har dessutom migrän.

En annan vanlig orsak till huvudvärk är biverkningar av mediciner. Det kan likna spänningshuvudvärk men har alltså andra orsaker.

Read More

Gallsten – De största stenarna är ofta de bästa

Gallsten kan ge svår, periodisk smärta (smärta som kommer och går) i den övre delen av buken på höger sida.  Smärtan kan vara förknippad med illamående och kräkningar.

Gallstenar bildas i gallblåsan och består av kolesterol och gallsalter. Var gallstenar lokaliseras beror på stenarnas storlek. De största stenarna är ofta de bästa, eftersom dessa stannar kvar i gallblåsan, och inte hamnar i gallblåsans öppning eller gallgångarna där de kan blockera och orsaka symtom. Gallsten förekommer oftare hos kvinnor före klimakteriet, men därefter är förekomsten bland kvinnor och män ungefär densamma.  Read More