Styret i WMC Technologies AS

Arne Veidung, grundare och styrelseledamot
Arne Veidung är grundaren av World Medical Card®:s koncept. Arne är entreprenör och har en aktiv roll inom industri, handel och fastigheter. Han har ett särskilt stort engagemang i patientsäkerhet.

Professor Michael Nobel, FD, styrelseledamot
Dr. Nobel är styrelseordförande i Nobel Sustainability Trust i Zürich. Han är också styrelseordförande i sju internationella företag inom medicinsk diagnostik, medicinsk behandling, medicinska informationssystem och för ett antal icke-statliga organisationer. Dr. Nobel är för närvarande gästprofessor i Kyosei-studier vid Seisa University i Japan.