Styret i WMC Technologies AS

Arne Veidung, grundare och styrelseledamot
Arne Veidung är grundaren av World Medical Card®:s koncept. Arne är entreprenör och har en aktiv roll inom industri, handel och fastigheter. Han har ett särskilt stort engagemang i patientsäkerhet.

Professor Michael Nobel, FD, styrelseledamot
Dr. Nobel är styrelseordförande i Nobel Sustainability Trust i Zürich. Han är också styrelseordförande i sju internationella företag inom medicinsk diagnostik, medicinsk behandling, medicinska informationssystem och för ett antal icke-statliga organisationer. Dr. Nobel är för närvarande gästprofessor i Kyosei-studier vid Seisa University i Japan.

Trond Rørnes, ordförande

Trond Rørnes är entreprenör och grundare av Safe Card Ltd. Han har mer än 25 års erfarenhet av supply chain management och försäljning inom bioteknik och kemikalier. Trond är styrelseledamot i flera företag i England, Irland och Norge