Vi, WMC Technologies AS, kommer kontinuerligt att tillhandahålla och förbättra vår lösning för hantering av viktig medicinsk information, erbjuda säkerhet och trygghet samt säkerställa korrekt behandling i tidskritiska medicinska situationer för våra kunder, alltid i enlighet med alla lagar och förordningar. 

Efterlevnaden av vår kvalitetspolicy kommer att öka effektiviteten och förbättra verksamhetens långsiktiga hållbarhet och lönsamhet. Alla anställda ska känna till och följa vår policy för kvalitet och innehållet i tjänsterna samt ta ansvar för det egna arbetet. För att WMC kontinuerligt ska kunna skapa värde och bygga förtroende på ett effektivt sätt, ska vi:

  • Ska konsekvent sträva efter att uppfylla och uppfylla kundernas förväntningar som successivt förbättrar våra tjänster
  • Alltid följa gällande produktstandarder, lagar och förordningar
  • Implementera och använda effektiva ledningssystem
  • Alltid söka möjligheter för att förbättra produkter, tjänster och system.

Kvalitetsförklaringen revideras varje år. Högsta ledningen ansvarar för att dessa riktlinjer följs, och håller uppsikt över hur effektiva riktlinjerna och tillhörande åtgärder är.

 

world medical card logo slagord