Vårt medicinska råd

Det medicinska rådet (MAB, Medical Advisory Board) är företagets högsta medicinska rådgivande organ. Fyra kompetenta läkare ingå i styrelsen, som sammanträder regelbundet. Den viktigaste uppgiften rådet har är att vår medicinska produkt hela tiden måste uppfylla de nationella och internationella standarder som krävs. Rådgivarna samarbetar med ledningsgruppen om att utveckla tjänster med anknytning till den medicinska aspekten av vår service och rapporterar till styrelsen.

Medical Advisory Board

Tobias Lindner

Tobias Lindner, läkare, Charité, Campus Virchow, Universitetssjukhuset. Berlin. Tyskland. Certifierad allmänkirurg, traumakirurg & ortoped, kvalitetsstyrning. Chef för akutmottagningen med mer än ett årtionde av erfarenhet inom daglig klinisk akutmedicin och dess koppling både till den prehospitala- och öppenvårdssektorn.

“World Medical Card lagrar patientcentrerad medicinsk och paramedicinsk information för nödsituationer, men också för rutinmässig medicinsk behandling. Även om kortet kan användas internationellt så märks dess användbarhet kanske främst på det lokala sjukhuset när speciellt äldre människor inte klarar av att minnas sin medicinska historia, allergier eller aktuella läkemedel och inte heller kan namnge anhöriga eller läkare som vi hade kunnat komma i kontakt med. 

World Medical Card hjälper till att garantera patienten säker och snabb behandling. Det kan sänka samhällskostnader och förenklar mitt liv som akutläkare”

-Tobias Lindner, läkare, europachef, ledamot av MAB

Ole Petter Drønen

Lång erfarenhet som läkare inom flera områden, som allmänläkare, ​​sjukhusläkare och yrkesmedicinare i Norge och utomlands. Han har arbetat inom akutmedicin och i mer än 10 år på sin egen klinik på Kanarieöarna, främst med behandling av äldre patienter på resa.

“Med mer än 10 års erfarenhet som läkare på soliga Gran Canaria har jag träffat många patienter som varit äldre och långt hemifrån. De känner sig oftast väldigt osäkra på sin sjukdomshistoria. Den här bristen på viktig information leder till att det tar längre tid att avgöra vilken behandling som är rätt och säker, vilket ökar patienternas oro och de totala behandlingskostnaderna.
Därför är det bästa rådet jag kan ge: Om du blir sjuk på resan är det viktigt för läkaren som ska behandla dig att få så korrekt och aktuell information om din hälsa och medicinering som möjligt. World Medical Card ger just det.“

-Ole Petter Drønen, , läkare, ordförande i MAB

Jo Inge Myhre

Jo Inge har läkarexamen och är särskilt intresserad av patientsäkerhet och kvalitetsförbättring. Han har ett stort internationellt nätverk inom dessa områden och är den europeiska samordnaren för utbildningsinitiativet Institute of Healthcare’s Improvement Open School for Health Professions.

“Att ha sin personliga medicinska information redo i plånboken och på mobilen innebär en trygghet både för individen och för sjukvårdspersonalen som kommer i kontakt med individen i en nödsituation. Vårdsystemen världen över är fragmenterade och det finns ett behov av att patienterna själva äger och håller sig uppdaterade om diagnoser och medicinering. World Medical Card är lösningen på detta.“

-Jo Inge Myhre, lege, Chief Medical Officer Norge, medlem av Medical Advisory Board

Kjell Vaage

Kjell Vaage är medicinsk grundare och har varit med på World Medical Card sedan starten. Han har tidigare ägt en privat läkarmottagning som låg till grund för det som idag är Aleris privatsjukhus. Allmänläkare 2001 – 2013. Han är för närvarande anställd på förlaget Egmont som läkare med “doktoronline” och Norsk Ukeblad. Dessutom arbetar Dr. Vaage som läkare på Synergi och Helsetelefonen. De senaste fem åren har han tillbringat vintrarna som akutläkare på Gran Canaria.

“Som läkare på en norsk praktik på Kanarieöarna träffar jag patienter nästan varje dag som antingen har glömt namnet på sina mediciner eller blandat ihop dem. Sådana missförstånd kan vända livräddande behandling till livshotande. World Medical Card är verkligen livräddande“

-Kjell Vaage, läkare, ledamot av MAB

Ole Melkevik

Doktor i psykologi med många och varierande intressen. Arbetar för närvarande som chefskonsult i Frederiksberg kommun (DK) och har ett brett ansvar som inkluderar datainsamling och statistisk analys i relation till hälsodata, kommunens representant i samarbete med externa forskningsprojekt, utveckling av kommunens hälsopolitiska arbete och arbete med att införa ett affärsintelligenssystem för analyser av hälsofördelar.

“Är också en konsult för Melkevik Consulting IVS som tillhandahåller rådgivning, undervisning, kurser och skriftligt innehåll om en mängd olika ämnen som förebyggande och hälsofrämjande arbete, livsstil och fetma bland barn och vuxna, psykisk sjukdom och bortfaller från gymnasiet, arbetsplatsstress, motivationspsykologi, och statistiska analyser.”

-Ole Melkevik, PhD psychology