Arne Veidung är World Medical Card®:s grundare. En av de främsta anledningarna till att han utvecklade det internationella hälsokortet var en händelse på en av hans fars semestrar i Spanien. Veidungs far, som på den tiden var i sjuttioårsåldern, behövde gå till apoteket och hämta ut mer av hans hjärtmedicin, Marevan. På apoteket var det dock ingen som kunde hjälpa honom. Medicinen existerade nämligen inte under det namnet i Spanien. Veidungs far stod utan livsviktig medicin.

Den dramatiska erfarenheter ledde till idén om ett personligt och internationellt hälsokort för nödsituationer.

Han satte ihop ett enastående team med erfarna läkare och personer från universitetet i Bergen. Resultatet blev World Medical Card®.

Kortet gör det möjligt att alltid ha viktig medicinsk information till hands och gör det enkelt att förmedla sådan information till vårdpersonal var som helst i världen. Tjänsten är också tillgänglig i mobiltelefonen.

Ett vanligt problem vid medicinsk behandling

Brist på information om patientens sjukdomshistoria är en av de främsta orsakerna till förseningar och felbehandlingar i nödsituationer. Felbehandlingar är ett allvarligt och komplext problem i hela världen och kostar enorma summor pengar. http://www.forbes.com/sites/rickungar/2010/09/07/the-true-cost-of-medical-malpractice-it-may-surprise-you/

Vad gör vi?

“Vi hjälper människor att få snabb och trygg sjukvård genom ett internationell hälsokort med koder som kan läsas av läkare över hela världen. På så sätt hjälper vi också läkarna att behandla patienten.”

– Professor Michael Nobel, ph.d.