Mission

På akutmottagningar i hela världen kan en redan svår situation förvärras utan tillgång till patientens sjukdomshistoria. Patientsäkerheten sänks och läkarna ställs inför ett dilemma:

Om de påbörjar behandling direkt utifrån patientens symtom så kan tillståndet förvärras på grund av läkemedelsinteraktioner eller att patienten har allergier som läkaren inte känner till.

Om patienten får vänta medan information om t.ex. allergier, medicinering och diagnoser skaffas fram så riskerar det att tillståndet förvärras innan behandling påbörjas.

Vår unika tjänst, World Medical Card®, förebygger onödig stress om du blir sjuk och räddar liv genom det unika patientinformationssystemet. World Medical Card® fungerar alltid – överallt.

Våra kunder säger att det här är det viktigaste kortet de har i plånboken.

” Jag är ofta ute på långa resor. Dock aldrig utan att ha kortet med i plånboken! På så vis känner jag mig trygg över att få snabb och lämplig vård om olyckan är framme.” Les mer

-Jan Ramstad, LHL medlem

Vår hemsida har inte någon form av reklam.
Vi finansierar vår verksamhet genom att sälja World Medical Card. Om och när vi behöver öka vår kapitalbas har vi strategiska ägare som inte på något sätt påverkar innehållet än att kontrollera att vi är verksamma och kommunicerar i enlighet med vår mission “ge livsviktig information så att människor kan vara trygga”.