75 procent av all huvudvärk är spänningshuvudvärk.    

Spänningshuvudvärk är periodisk eller kronisk huvudvärk som oftast uppkommer i samband med stress eller annan psykisk påfrestning.

Spänningshuvudvärk är inte detsamma som migrän, men omkring tio procent av alla som då och då får spänningshuvudvärk, har dessutom migrän.

En annan vanlig orsak till huvudvärk är biverkningar av mediciner. Det kan likna spänningshuvudvärk men har alltså andra orsaker.

Tryck rund huvudet

Smärtorna beskrivs ofta som att ha en trång luva eller ett stramt band runt huvudet och över pannan. Spänningshuvudvärk sitter ofta på bägge sidor av huvudet och det känns som ett tryck eller en spänning.

Huvudvärken förvärras i regel inte vid fysisk aktivitet.

Man skiljer mellan episodisk och kronisk spänningshuvudvärk. För att tillståndet ska betraktas som kroniskt, ska patienten ha haft huvudvärk under i genomsnitt 15 dagar per månad under de tre senaste månaderna.

Spänningshuvudvärk förekommer ofta i samband med ångest eller depression.

Symtom

Spänningshuvudvärken sitter i regel på bägge sidor av huvudet, och den upplevs som ett tryck eller spänning. Den pulserar inte som ofta är fallet vid exempelvis migrän.

Det är ovanligt att ha huvudvärk på morgonen, men värken brukar bli värre och värre under dagen och kvällen. Vissa beskriver dessutom besvär som illamående, ljud- och ljuskänslighet, men det är ovanligt att mer än ett av dessa symptom förekommer samtidigt.

Dessa symtom kan inte jämföras med symtom på migrän, då dessa besvär är mycket mer framträdande, och spänningshuvudvärk leder inte heller till kräkningar som är vanligt vid migrän. En del beskriver yrsel vid den här typen av huvudvärk.

Spänningshuvudvärk kan förekomma i samband med ångestkänslor eller depression. Vissa patienter beskriver smärta och ömhet i muskulaturen kring kraniet.

Vid undersökningen kommer man i regel att finna normal eller lätt nedsatt rörlighet i nacken, vilket skiljer spänningshuvudvärk från cervikogen huvudvärk. Vid cervikogen huvudvärk finner man i regel en mer tydligt begränsad rörlighet i nacken.

Behandling och förebyggande

Behandlingsmål för spänningshuvudvärk är att informera om tillståndet samt att avfärda allvarlig sjukdom. Dessutom ska man lindra besvären och förhindra nya huvudvärksepisoder.

Patienter som besväras av spänningshuvudvärk är ofta oroliga att det kan vara ett symtom på allvarlig sjukdom. Därför är det en viktig del av behandlingen att tala med patienten och informera om vad spänningshuvudvärk är, och att avfärda allvarlig sjukdom.

Att förebygga

Läkaren kommer också att försöka lindra besvären och förhindra nya huvudvärksepisoder. Det är påvisat att regelbunden motion kan förhindra eller lindra huvudvärken.

Vandringar i skog och mark är ofta rogivande och ger bra resultat om de kombineras med avslappningsövningar. God sömn är också viktigt för att förbättra stresshuvudvärken.

Läkarsamtal

Det kan vara svårt att tala med en läkare eller eventuellt en psykolog om huvudvärken. Samtal om orsaker till huvudvärken, såsom psykiska besvär, stress och hur det har samband med fysiska besvär, kan göra det lättare för patienten att förhindra huvudvärk.

Många upplever att en psykolog kan hjälpa genom att lära ut tekniker för att hantera stress. Det kan vara effektivt att använda en så kallad huvudvärkskalender före konsultationen. Där kan patienten notera när huvudvärken kommer, hur länge den håller i sig och om det finns utlösande faktorer.

Det gör det lättare att hitta orsaken till huvudvärken, och att ge den bästa behandlingen.

Användning av smärtstillande

För kortvariga eller akuta episoder av spänningshuvudvärk kan man använda smärtstillande som paracetamol eller NSAIDS-preparat såsom ibuprofen.

Det är viktigt att känna till att överanvändning av smärtstillande medel i sig kan ge huvudvärk, så kallad läkemedelsutlöst huvudvärk. Därför är det inte rekommenderat att använda sådana läkemedel vid kronisk spänningshuvudvärk.

Det är också viktigt att undvika starkare smärtstillande medel eftersom de kan vara beroendeframkallande.

Vid kronisk spänningshuvudvärk är amitriptylin det bästa dokumenterade läkemedlet. Amitriptylin är ett tricykliskt antidepressivt läkemedel som tidigare användes vid behandling av depression.

Fysiologisk behandling

Annan behandling kan vara fysiologisk behandling med massage, värme- och kylbandage och avslappningstekniker. Det är effektivt för några patienter, medan det har liten eller ingen effekt hos andra.

Avslappningsövningar och biofeedback är en annan behandlingsform. Vid Biofeedback används en apparat som talar om för patienten när hen slappnar av, och efter en tid lär sig patienten slappna av på egen hand. Faktabaserad forskning som bevisar att denna behandlingsform hjälper är emellertid begränsad.

Detsamma gäller akupunktur. Här finns det inte heller tillräcklig dokumentation som tyder på att det hjälper.

Manipulationsbehandling hos kiropraktor och hos osteopat ger inte heller bevisad effekt. Därför måste man ofta hitta ett eget sätt att minska huvudvärken och prova olika behandlingsformer för att hitta något som ger resultat.

 • Avslappning
 • Fysisk aktivitet
 • Stresshantering
 • Terapi hos psykolog
 • Smärtstillande läkemedel
 • Antitriptylin
 • Fysioterapi
 • Biofeedback
 • Kiropraktik
 • Osteopati

Undersökning och diagnostik

Spänningshuvudvärk diagnostiseras i regel efter en sjukdomshistorik med karakteristisk huvudvärk.

Diagnosen ställs på basis av sjukdomshistoriken med typiska besvär som huvudvärk på bägge sidor av huvudet som upplevs som ett tryck eller en spänning.

Rörligheten i nacken kontrolleras också eftersom detta kan skilja spänningshuvudvärken från exempelvis cervikogen huvudvärk som oftast kommer från nackkotorna. Rörligheten i nacken är ofta normal eller aningen begränsad.

Enstaka patienter kan ha öm muskulatur, och ömma muskelfästen i nacken, men detta är inte nödvändigt för att ställa denna diagnos.

Orsak

Man har sett en tydlig relation mellan spänningshuvudvärk och stress, men orsaken är fortfarande okänd. Det finns flera teorier.

Det är fortfarande okänt vad som orsakar spänningshuvudvärk. Man tror att det kan bero på ökad spänning i huvud- och nackmuskulaturen, men det finns inga säkra bevis för detta.

Det är inte särskilt vanligt med smärta och ömhet i muskler och muskelfästen i nacke och bakhuvud.

Den vanligaste utlösande faktorn för spänningshuvudvärk är psykisk stress. Man har funnit ett sammanhang mellan spänningshuvudvärk och stress, en besvärlig livssituation och psykiska besvär.

Om man tampas med något av detta är man särskilt utsatt för spänningshuvudvärk.

Prognos

Spänningshuvudvärk kan vara episodisk eller kronisk med dagligt förekommande värk över längre tid. Huvudvärken avtar ofta med åren.

Spänningshuvudvärk är vanligtvis relativt lindrig, och den kan komma i episoder eller vara kronisk. Kronisk spänningshuvudvärk ger daglig värk under en längre period.

Många blir hjälpta av att få information om tillståndet. Det kan vara lättare att fokusera på att hantera situationen om man vet att huvudvärken beror på stress och annan psykisk påfrestning.

Huvudvärken förvärras inte vid fysisk aktivitet, därför rekommenderas patienter att motionera regelbundet. Spänningshuvudvärk blir ofta bättre med åldern.

Fakta om spänningshuvudvärk

 • Spänningshuvudvärk, även kallad stresshuvudvärk, är ett slags episodisk eller kronisk huvudvärk som i regel uppträder i samband med stress.
 • Det är den vanligaste formen av huvudvärk och den utgör ungefär 75 procent av alla fall med huvudvärk.
 • Kvinnor är särskilt utsatta, och man räknar med att omkring tre fjärdedelar av alla som lider av spänningshuvudvärk är kvinnor.
 • Smärtorna beskrivs ofta som att ha ett stramt band runt huvudet och över pannan.
 • Spänningshuvudvärk sitter ofta på bägge sidor av huvudet och det känns som ett tryck eller en spänning.
 • Huvudvärken förvärras i regel inte vid fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är därför en rekommenderad behandling av sådan huvudvärk. Det gäller även avslappning och stresshantering.