Vad är egentligen blodförtunnande läkemedel?

Upp emot en halv miljon norrmän använder ett blodförtunnande läkemedel dagligen (källa: norska receptregistret), antingen för att behandla en sjukdom eller som en förebyggande åtgärd. Detta är livsviktiga läkemedel för de personer som använder dem, och det här är inga mediciner man skojar med. Hur fungerar dessa läkemedel? Som namnet säger påverkar de vårt blod. Blodet blir dock inte tunnare, utan det «klumpar sig» inte lika lätt som det annars skulle ha gjort.

Blood Cells on white background

Røde blodlegemer

Det faktum att blodet ska klumpa sig kan vara svårt att förstå, men alla som har haft ett skrubbsår har sett det hända med egna ögon. Att blodet klumpar sig är ett sätt för blodet att «försvara» både sig självt och kroppen, men i vissa fall kan blodet klumpa sig lite väl mycket och bilda en blodpropp. En blodpropp består till stor del av samma beståndsdelar som en sårskorpa, och precis som de allra flesta sårskorpor försvinner, kan också de flesta blodproppar försvinna genom att de helt enkelt löses upp.

Därför är de flesta blodproppar helt ofarliga, men om man har riktig otur kan blodproppen gå till hjärnan eller lungorna och i värsta fall vara dödlig.

3d illustration of a blood clot, thrombus or embolus with coagulated red and white blood cells, platelets and clotting factors trapped in an insoluble fibrin network in the blood vessels of the body

Blodpropp

De blodförtunnande medicinerna kan både få en befintlig blodpropp att lösas upp samt förhindra att det bildas nya. Risken som är förknippad med dessa läkemedel är om det uppstår en blödning.

Vi i WMC vill lyfta fram blodförtunnande läkemedel just för att så många använder dem och därför att de både är livsnödvändiga och farliga. Som vid all medicinsk behandling är det viktigt att följa de anvisningar du har fått från din läkare. Om du ska resa bort, antingen i Sverige eller utomlands, är detta ett av de läkemedel som det är viktigt att du planerar för. Både ifall du skulle bli av med dina tabletter eller bli akut sjuk och behöva åka till sjukhus. Om du har några frågor ska du ta upp dem med din husläkare.