25 april – Världsmalariadagen

world malaria day, vector illustration,flat design

Den 25 april uppmärksammar FN Världsmalariadagen. Syftet är att öka medvetenheten om en sjukdom som går att behandla och till en viss grad förebygga, men som inte desto mindre kräver omkring 500 000 människoliv varje år. I Norge upptäcks mellan 30 och 100 fall av malaria per år, och gemensamt för de drabbade är att de alla har smittats i utlandet. Om du ska resa till tropiska eller subtropiska trakter är det därför viktigt att undersöka om du bör vidta några extra försiktighetsåtgärder.

Malaria är en sjukdom som orsakas av en parasit i familjen Plasmodium. Parasiten överförs till människor genom malariamyggan, som måste ha milda och fuktiga omgivningar för att trivas. En mygga kan smitta flera människor, och till skillnad från många andra myggor är den mest aktiv mitt på dagen.

Close up a Mosquito sucking human blood_set B-4

Parasiten förökar sig därefter i den person som har blivit smittad, och personer som har insjuknat kan då överföra parasiten tillbaka till malariamyggan. Symptomen på malaria påminner om flera andra sjukdomar som t.ex. influensa, men i synnerhet är en kraftigt svängande feber ett typiskt kännetecken.

Sjukdomen behandlas med en kombination av antiparasitiska läkemedel, och malaria orsakar sällan dödsfall här uppe hos oss. I flera utvecklingsländer är däremot tillgången på medicin inte lika god, och globalt sett räknar man med cirka 500 000 dödsfall årligen.

För att minska smittspridningen är det förebyggande åtgärder som är viktigast: Myggmedel, behandlade myggnät samt att täcka så mycket hud som möjligt. Turister rekommenderas i vissa fall att ta förebyggande mediciner. Det finns olika typer av läkemedel, och det kan vara klokt att prata med vaccinationsbyrån i din hemkommun för att få rekommendationer och råd.