For å øke kvalitet i alle prosesser har vi revidert vårt kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 og har blitt sertifisert av DNV GL.  Vi driver effektivt, trygt og unngår feil, mens vi møter våre kunders behov og utvikler markedet.

Vi har gjennom mange år fokusert på kundebehov, sikkerhet og dataintegritet, og har nå gjennomgått denne sertifisering slik at alle interessenter kan være sikre på at vi har en solid drift i henhold til ønsket standard.

Som bruker hos oss viser dette at vi fokusere på din trygghet og tilfredshet. Vi vil fortsette å utvikle vårt produkt for å sikre deg en tryggere hverdag, slik at du kan oppbevare din helseinformasjon tilgjengelig, men diskret til enhver tid, verden over.

Hva betyr dette for deg som bedriftskunde?

Vi jobber aktivt med å kunne tilby tryggere arbeidsplasser rundt om i verden, og for deg som bedriftskunde understreker dette sertifikatet vår effektivitet, trygghet og kvalitet. Ved bruk av effektive prosesser kan vi tilby World Medical Card til alle og enhver.

Hva betyr dette for WMC Technologies AS?

Å gjennomgå ISO-9001 sertifisering er, uansett hvor godt kvalitetssystem du har, veldig nyttig. Standarden og gjennomgang av en ekstern revisor sikrer at du tenker igjennom alt som er viktig for driften.

ISO-9001 er faktisk spesielt bra om du liker å jobbe smidig og jobber seriøst med digitalisering. Det at alle prosesser blir dokumentert og evaluert jevnlig, gir  oss en unik mulighet til å utvikle prosessene, slik vi vil. Vårt ISO-9001 sertifiserte kvalitetssystem gir WMC Technologies AS en systematikk i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Dette sikrer at samtlige prosesser optimaliseres gjennom smidighet og digitalisering.

 

Oppsummert er vår kvalitetspolitikk:

 

Vi, WMC Technologies AS, skal kontinuerlig levere og forbedre vår løsning for håndtering av kritiske medisinske opplysninger, yte trygghet og sikkerhet og sørge for korrekt behandling i tidskritiske medisinske situasjoner for våre kunder, til enhver tid i henhold til alle lover og forskrifter. 

Samsvar med vår kvalitetspolitikk vil øke effektiviteten og bedre den langsiktige bærekraften og lønnsomheten i organisasjonen. Alle ansatte skal kjenne og bekjenne seg til vår politikk for kvalitet og innhold i tjenestene og ta ansvar for egen produksjon. For at WMC kontinuerlig skal kunne skape verdi og bygge tillit på en effektiv måte, skal vi:

  • Alltid oppfylle kravene til alle kunder
  • Alltid følge gjeldende produktstandarder, lover og forskrifter
  • Iverksette og bruke effektive styringssystemer
  • Alltid se etter muligheter for å forbedre produkter, tjenester og systemer.

Kvalitetserklæringen gjennomgås årlig. Toppledelsen har ansvaret for at disse retningslinjene følges, og holder øye med hvor effektive retningslinjene og de tilknyttede tiltakene er.