Vondt i korsryggen

Nesten alle kommer til å oppleve dette en gang i livet, og de som har dette kronisk, vil utvikle egne strategier for å lindre smertene. President John F. Kennedy brukte f.eks. en gyngestol. I mange industriland er ryggsmerter en viktig årsak til at folk ikke kan være i jobb; ryggsmertene har derfor en betydelig effekt på økonomien.

Ryggsmerte KorsryggDe fleste pasienter opplever smerter i korsryggen (lumbago), for den bærer mye av vekten av brystkassen.

I de fleste tilfeller er det ingen alvorlige underliggende årsaker til at ryggsmerter oppstår. Noen «varsellamper» må man imidlertid ta på alvor:

En følelse av nummenhet, prikking og stikking eller tap av styrke i beina kan bety at det finnes en alvorligere årsak til smertene. Spesielt kan vanskeligheter i forbindelse med vannlating eller med å kontrollere avføringen, og nummenhet rundt anus være et tegn på en nevrologisk lidelse som krever øyeblikkelig klinisk diagnose. Ryggsmerter i forbindelse med fall (også lavenergitraumer hos eldre!), feber, bakterieinfeksjoner, diagnostisert kreft eller generell svakhet samt kjent osteoporose eller steroidbehandling kan også ha en alvorlig bakgrunn.

I de fleste tilfeller er ingen av disse varselsignalene til stede, og det er ikke behov for radiologisk vurdering eller blodprøver på dette tidspunktet.

Smerter i rygg korsryggDet finnes flere typer behandling som beviselig virker. Det er smertestillende medisiner, fysisk trening (fysioterapi) og psykososial veiledning. Sengeleie vurderes som kontraproduktivt, og det er ingen sikre holdepunkter for at varme eller andre fysiske metoder er nyttige. Først etter flere uker med denne behandlingen uten noen bedring i plagene, bør ytterligere diagnostiske tester vurderes (røntgen, MR-skanning, lokal infiltrasjon osv.) for eventuelt å få nærmere klarhet i den underliggende årsaken til smertene. I de fleste tilfeller skjer ikke dette, og diagnosen blir uspesifikk ryggsmerte.

Det er mange risikofaktorer på forskjellige nivåer for å utvikle uspesifikk ryggsmerte. I tillegg til røyking, overvekt, lav fysisk aktivitet og alkohol kan psykososiale faktorer som depresjon, angst og somatisering disponere for uspesifikk ryggsmerte. Det kan også finnes arbeidsrelaterte faktorer som tungt fysisk arbeid (bæring/løfting), ensformig kroppsstilling, eksponering for vibrasjoner, lavt utdanningsnivå, misnøye med arbeidsforholdene og mobbing. Derfor er det nødvendig med langvarig behandling på flere nivåer. Noe av det aller viktigste er imidlertid å holde seg aktiv!