Søvnløshet, depresjon og kroniske smerter – en ond sirkel

Søvnløshet, kroniske smerter og depresjon er vanlige lidelser som mange rammes av i løpet av livet. I denne artikkelen forklarer jeg hvorfor disse tre lidelsene ofte opptrer hos de samme personene, og hvordan det å ha en av dem kan medføre økt risiko for å få en av eller begge de andre. Til slutt drøfter jeg hvorfor det er viktig å være klar over dette.

En ond sirkel

Et svært viktig faktum som mange – til og med helsepersonell – ikke tenker så ofte over, er at hvis du rammes av enten depresjon, søvnløshet eller kroniske smerter, øker risikoen for at du også blir rammet av de andre lidelsene [1, 2]. En norsk undersøkelse viser for eksempel at rundt halvparten av alle som har kroniske smerter, lider av søvnløshet [3]. Dessuten opplever de fleste som har klinisk depresjon (over 50 %), søvnforstyrrelser [4].

I tillegg til at det øker risikoen for andre lidelser, har man funnet ut at folk føler seg dårligere (har mer alvorlige symptomer) når de har andre lidelser i tillegg. For eksempel har man funnet ut at opplevelsen av smerte er verre hos personer som får lite søvn eller har dårlig søvnkvalitet [1], og at depressive symptomer er verre hos smertepasienter som sover dårlig, sammenlignet med de som har normale søvnmønstre [5]. Derfor har pasienter med flere lidelser ofte svært dårlig livskvalitet og alvorlige plager.

Hva forårsaker den onde sirkelen?

Det finnes flere potensielt komplementære forklaringer på hvorfor søvnløshet, depresjon og kroniske smerter ofte rammer de samme personene. Den første forklaringen er enkel og antyder at hvis man har én type lidelse, øker det sannsynligheten for å utvikle andre lidelser. For eksempel virker det rimelig at personer som opplever kroniske smerter eller depresjon, etter hvert også kan utvikle søvnproblemer, siden smertene gjør det vanskelig å slappe av. På samme måte virker det rimelig at personer som har søvnproblemer, kan utvikle en negativ sinnsstemning ganske enkelt fordi de er trøtte, eller synes det er vanskelig å takle hverdagens utfordringer når de ikke er uthvilt. Det gjør at det oppstår en ond sirkel der man opplever stadig dårligere helse, og at flere lidelser kan være resultatet av én ubehandlet lidelse.

En felles årsak

En noe mer komplisert forklaring er at søvnløshet, kroniske smerter og depresjon kan ha en felles underliggende årsak. Flere forskere har antydet dette, og de mener at stress kanskje er en av faktorene som kan utløse både smerter, depresjon og søvnløshet [1, 2]. Vi vet at stress har sammenheng med en form for kjemi i hjernen (dopaminregulering) som påvirker om vi føler oss søvnige eller våkne, glade eller triste. Det henger også sammen med hvor godt vi tåler smerte. Ifølge hypotesen om en felles årsak blir vi mer utsatt for å utvikle søvnløshet, depresjon eller kroniske smerter hvis vi opplever alvorlig stress i lengre perioder. Den onde sirkelen kan derfor eskalere: Stress kan føre til søvnløshet eller andre symptomer. Det kan øke opplevelsen av stress ytterligere, noe som igjen kan føre til utvikling av alvorlige lidelser og til sårbarhet for andre lidelser. Det er viktig å merke seg at høye stressnivåer sannsynligvis bare påvirker helsen hvis de varer relativt lenge. Stressende opplevelser kan være så mangt, for eksempel mobbing på arbeidsplassen, høyt konfliktnivå i personlige forhold eller ganske enkelt mange forpliktelser og for lite tid.

Hvorfor er dette viktig?

Kunnskap om hvordan søvnløshet, depresjon og kroniske smerter henger sammen, er viktig for folk, siden det er svært vanlig å behandle fysiske og psykiske problemer hver for seg. Et praktisk og viktig problem i den forbindelse er at mange føler skam over å være deprimerte, og derfor kvier seg for å oppsøke hjelp. Det finnes også undersøkelser som viser at deprimerte personer som også opplever smerter, sjeldnere oppsøker hjelp for depresjon enn de som bare har depresjon. Faktisk oppsøker personer med både smerter og depresjon ofte bare hjelp for smertene, noe som sannsynligvis fører til mange tilfeller av ubehandlet depresjon [6, 7]. Som vi har sett, øker ubehandlede lidelser sannsynligheten for at man opplever mer stress, mer alvorlige smertesymptomer og økt risiko for søvnløshet. Ubehandlede symptomer eller lidelser bidrar derfor sannsynligvis til en ond sirkel der personens helse og livskvalitet gradvis blir dårligere.

Hva kan vi gjøre?

Det finnes ingen enkel løsning på dette problemet, men det ser ut til at det er to viktige tiltak som kan og bør iverksettes for å unngå at flere havner i en ond sirkel med depresjon, kroniske smerter og søvnløshet. Det første er å prøve å hindre langvarig stress, og det andre er å gjøre det enkelt og tilgjengelig for folk å si fra om og få hjelp for helserelaterte plager. Det ser ut til å være spesielt viktig å gjøre det enkelt å oppsøke hjelp for psykiske problemer, siden disse ofte blir underrapportert og derfor forblir ubehandlet. Selv om det er vanskelig å løse disse meget sammensatte problemene i stor skala, kan vi bruke denne nye kunnskapen til å bli mer bevisste på den onde sirkelen i våre egne liv og hos familie, venner og kollegaer.

 

1.Finan PH, Smith MT: The comorbidity of insomnia, chronic pain, and depression: dopamine as a putative mechanism. Sleep medicine reviews 2013, 17(3):173-183.

2.Senba E: A key to dissect the triad of insomnia, chronic pain, and depression. Neuroscience letters 2015, 589:197.

3.Sivertsen B, Krokstad S, Øverland S, Mykletun A: The epidemiology of insomnia: Associations with physical and mental health.: The HUNT-2 study. Journal of psychosomatic research 2009, 67(2):109-116.

4.Franzen PL, Buysse DJ: Sleep disturbances and depression: risk relationships for subsequent depression and therapeutic implications. Dialogues in clinical neuroscience 2008, 10(4):473.

5.Cicchetti D, Ackerman BP, Izard CE: Emotions and emotion regulation in developmental psychopathology. Development and psychopathology 1995, 7(1):1-10.

6.Demyttenaere K, Bonnewyn A, Bruffaerts R, Brugha T, De Graaf R, Alonso J: Comorbid painful physical symptoms and depression: prevalence, work loss, and help seeking. Journal of affective disorders 2006, 92(2-3):185-193.

7.Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K: Depression and pain comorbidity: a literature review. Archives of internal medicine 2003, 163(20):2433-2445.