Slik får du et hjerte i gang igjen

Tenk deg at du er ute og handler på kjøpesenteret i morgen tidlig. Plutselig faller en mann i sin beste alder sammen på gulvet foran deg.  Han beveger seg ikke og reagerer ikke når han blir snakket til eller stimulert fysisk. En folkemengde stimler sammen og ser på deg. Hva gjør du?

Du begynner å tenke på lignende situasjoner i filmer og prøver å huske hva man skal gjøre. Du husker det imidlertid ikke, for du pleier ikke å følge med på slike scener, for du tenker ikke at det er noe som vil skje deg.

 

Det er svært viktig å sette i gang livredning umiddelbart for at nødetatene skal lykkes når de etter hvert kommer til stedet. For hvert minutt som går uten at noe gjøres, blir sjansen for overlevelse redusert med 10 prosent. Det er ingen nødetater som kan være til stede umiddelbart, så det er forbipasserende som deg som må gi førstehjelp.

Her er handlingsplanen vår:

Pass på at det er trygt å ta seg frem til personen som trenger hjelp!

1 SJEKK

 • Sjekk om du får verbal eller fysisk respons.
 • Len hodet tilbake, løft haken, og finn ut om personen puster.
 • Hvis personen ikke puster eller puster unormalt, og personen er bevisstløs, må du starte HLR (hjerte og lungeredning)!

2 RING (etter hjelp)

 • Ring 113 og følg instruksjonene du får over telefon.
 • Hvis det er andre i nærheten, kan du be vedkommende om å ringe 113 og få tak i en hjertestarter (AED). Be uansett personen om å komme tilbake til deg.

Hjertekompresjoner er det viktigste for overlevelse. Ikke vent med eller avbryt hjertekompresjoner!

3 KOMPRIMER (brystet)

 • Plasser begge hendene midt på brystet.
 • Komprimer brystet med 5–6 cm dybde, og gjør det i en takt på 100–120 ganger per minutt (rytmen til sangen «Stayin’ Alive»).
 • Hvis du har lært hvordan du gjør det, gir du 2 innblåsninger etter hver gang du har gjort 30 kompresjoner. Hvis ikke komprimerer du brystet kontinuerlig.
 • Trykk hardt og raskt. Ikke vær redd – du kan ikke gjøre det verre!
 • Hvis dere får tak i en hjertestarter, slår du den på umiddelbart og følger instruksjonene.
 • Når nødetatene kommer, fortsetter du til du blir bedt om å stoppe.

Veldig bra! Det å gjøre noe redder liv og er alltid bedre enn å ikke gjøre noe!

 

Merk at du etter 2–3 minutter gjerne vil være for sliten til å fortsette med ordentlige kompresjoner (dybde og frekvens). Hvis det er en annen person i nærheten bør dere bytte på å gjøre 2 minutter med HLR om gangen.

Du må ikke gjøre innblåsninger hvis dette føles ubehagelig. Det vil fortsatt være noe oksygen igjen i blodet som går til hjernen når brystkompresjonene gjennomføres. Denne teknikken kalles HLR uten innblåsninger.

Barn kan få hjertestans av for lavt oksygeninnhold, så hvis det er snakk om et barn, er innblåsninger ekstra viktig.

Det europeiske resuscitasjonsrådet har en fin brosjyre på forskjellige språk om dette temaet. Du kan laste den ned gratis her: https://www.erc.edu/about/restart

 

Snakk med naboene, folk på jobben og venner om dette, for en dag kan det være du som trenger hjelp!