WMC Technologies AS tilbyr våre brukere meget høy grad av sikkerhet og diskresjon ved lagring av personopplysninger i våre sky-løsninger. I løpet av 15 år med håndtering av sensitiv personopplysninger på internett, så har vi etablert systemer, rutiner og erfaring slik at vi kan tilby våre  brukere den tryggheten de trenger.

Prof. Dr. Thomas Jäschke, Datatree, har siden 2012 vert vårt personvernombud( Data Protection Officer) i Tyskland,  og siden 2016 for hele EU/ EØS, etter innføringen av Personvernforordningen (GDPR).  Siden kravene i Tyskland hele tiden har vert veldig høye og det meste er videreført inn i GDPR, så har WMC i  praksis møtt kravene i Personvernforordningen(GDPR)  siden 2012. Se gjeldende personvernerklæring.

I World Medical Card er det brukene som lagrer informasjon om seg selv. Informasjonen blir bare delt med til de brukeren aktivt velger å dele informasjonen med. Forsikringsselskap, arbeidsgiver, myndigheter eller andre uvedkommende har ikke, og vil ikke, få tilgang til brukerens informasjon.

Å oppfylle krav ifra våre brukere, følge lover og forskrifter er veldig viktig for oss.  Det er står sentralt i vår  Quality Policy i vårt i vårt DNV GL sertifiserte kvalitetssystem.