Sikkerhet

WMC Technologies AS tilbyr våre kunder den høyeste grad av sikkerhet for online lagring av data som personopplysninger og transaksjoner.

Vi bruker en SSL-kryptering (Secure Socket Layer), levert og sertifisert av Globalsign®. Denne sikrer at informasjonen sendes utelukkende mellom vår server og din mobil, og den umuliggjør overføring til andre enheter i mobilnettet.

Sidekryptering

World Medical Card® benytter en teknologi som kalles EV SSL (Extended Validation Secure Sockets Layer). SSL er et sett med regler som blir fulgt av datamaskiner koblet til Internett. Disse reglene inkluderer:

  • Kryptering – Kryptering som beskytter mot avlytting.
  • Dataintegritet – Sikrer at kommunikasjonen ikke forstyrres under overføring.
  • Autentisering – Bekrefter at de som mottar din kommunikasjon er de som de gir seg ut for å være.

Grønt adressefelt – EV SSL

EV SSL sertifikat - sikkerhet
Grønt adressefelt i nettleseren Chrome

En grønn adresselinje, som vist på bildet over, gir et umiddelbart klarsignal om et trygt nettsted, og gir større trygghet enn de andre SSL-sertifikatene. Dette er en enda grundigere validering av at du er den du utgir deg for å være og det kreves dermed mer informasjon før sertifikatet kan utstedes. Det finnes ikke SSL-sertifikat som gir mer trygghet enn EV SSL sertifikat.

Besøkende til nettsted med SSL sertifikat med Extended Validation (EV) får en grønn adresselinje i nettleseren som tydelig viser informasjon om hvem SSL sertifikatet gjelder for og hvem som har utstedt det. Eldre nettlesere har ikke innebygd støtte for grønn adresselinje.

EV SSL sertifikate er det eneste sertifikatet som gir et grønt adressefelt i brukerens nettleser. Det er et tydelig signal om et trygt nettsted. EV SSL-sertifikatet er et resultat av Certification Authorities(CA)/Browser Forums arbeid. CA/B Forum inkluderer ledende CA’er og nettleserprodusentene, samt representanter fra ulike juridiske og sikkerhetovervåkingsinstanser. Disse har i nært samarbeid definert retningslinjer og implementeringsinstruksjoner for EV-standarden. Denne standarden forbedrer sikkerheten for transaksjoner via internett og skaper en mer intuitiv metode for å vise sikre websider for brukere av internett. For at de ulike CA skal kunne utstede EV SSL-sertifikater, må de møte forumets retningslinjer. Disse retningslinjene er internasjonale, men likevel tilpasset hvert enkelt land. For andre typer sertifikater setter CA selv sine egne retningslinjer. Med EV SSL-sertifikater kan brukerne være helt sikre på hvem de sender informasjon til.