Muskel- og skjelettskader

For å unngå hevelse, smerte og lang tilfriskningstid er det viktig å handle raskt. Det gjelder enten du vrikker ankelen eller får et slag mot kroppen. Det spiller ingen rolle om det viser seg å være kontusjon, forstrekking, forstuing, brudd eller leddforskyvning.

Closeup view of a young woman with pain on leg on gray background.

STOPP!
Avbryt aktiviteten umiddelbart, og hold kroppen i ro. Stabiliser skadestedet best mulig. Hvis du beveger deg, kan hevelsen bli verre, fordi det fortsetter å blø inn i vevet. Da vil det ta lengre tid å komme seg igjen.

KJØL NED!
Nedkjøling har to effekter: For det første kan det redusere smerten (som ved brannskader). For det andre trekker blodkarene seg sammen når det er kaldt. Det reduserer blødningen inn i vevet – og dermed også hevelsen.
Som jeg forklarte i blogginnlegget om brannskader, bør du ikke kjøle ned området i mer enn 15 minutter. Og for å hindre hudskader må du aldri legge isen rett på huden!

LEGG PÅ TRYKK!
Trykk har også to positive effekter:
a. En trykkbandasje stabiliserer det anatomiske området som er skadet, og hindrer derfor bevegelse (skader på armer eller bein). Hvis du unngår bevegelse, reduseres også hevelsen.
b. Trykk gir redusert blodgjennomstrømming, og dermed mindre blødning og hevelse.
Bandasjen må ikke forårsake mer smerte enn det var på grunn av skaden. Hvis det oppstår prikking, blekhet i armen eller beinet (under skadestedet) eller nummenhet, må du redusere trykket umiddelbart.

HOLD HØYT!
Hvis du holder skadestedet over hjertehøyde, kan blodstrømmen til de skadde strukturene, og dermed hevelsen, reduseres. Det er fornuftig å holde skadestedet høyt i flere timer/dager.

Young frustrated woman feeling pain in hand joint

PS !
Husk at smerten kan være forårsaket av et brudd eller en leddforskyvning. Det bør umiddelbart behandles av lege. Hvis det ikke blir bedre (langvarig eller økende smerte, blank hud uten hudfolder, eller nummenhet), bør du straks oppsøke lege!