Hva er ATC?

For 25 år siden fikk Norge i oppgave å opprette et WHO-senter med ansvar for å klassifisere legemidler. Klassifikasjonssystemet ATC/DDD har blitt en verdenssuksess som gjør det enklere å sammenligne legemiddelbruk mellom land. Kunnskap om hvilke legemidler som brukes er en viktig forutsetning i arbeidet med å forbedre bruken av legemidler. I World Medical Card® bruker vi ATC for at du skal kunne redegjøre for hvilke medisiner du bruker når du er på reise.

Hva er ICD?

ICD er det første kjente diagnosekodeverket i verden. Det ble utviklet allerede rundt 1850. Den gang ble kodeverket bare brukt for registrering av dødsårsaker. Etter hvert ble det utviklet til en verdensomfattende klassifikasjon for morbiditet (sykelighet i befolkningen). Verdens helseorganisasjon (WHO) overtok eierskapet av ICD i 1946 og har senere gjennomført flere revisjoner. I dag har helsepersonell verden over adgang til ICD-1- kodene. ICD10 fungerer som en standardisering for hvordan sykdommer/lidelser klassifiseres. Dette gjør at du vil kunne gjøre deg forstått på internasjonal medisinsk terminologi når du har med deg ditt World Medical Card®.