Mange glemmer det aller viktigste på reisen

De fleste husker pass, penger, og reiseforsikring. Hvis uhellet er ute stiller du svakt med ”bare” dette i bagasjen!

Hvert år reiser hele ti prosent av Norges befolkning på ferie til Kanariøyene om vinteren. Det utgjør rundt en halv million! Svært mange er pensjonister på langtidsferie.

De aller fleste pensjonister bruker medisiner og flere kan bruke opptil 10 forskjellige medikamenter daglig, forteller den kjente legen Kjell Vaage på telefon fra Gran Canaria.

Erfaren lege.

De siste fem årene har han virket som akuttmedisinsk lege for spaniafarere store deler av vinterhalvåret, og har i tillegg mer enn 30 års erfaring som allmenlege.  Han har derfor lang erfaring med norske reisende i utlandet.

–Når reisende i utlandet oppsøker lege skyldes det enten en sykdomsforverring og/eller en akutt situasjon. Hvis de da ikke har evne til å formidle hvilke medikamenter de går på, og hvilken sykdomstilstand de har, så må vi som leger bruke verdifull tid på å ta nødvendige telefoner hjem til Norge, sier han. Skjer det på kvelden eller i helgen er det vanskelig, for da er de aller fleste legekontorene stengt.

–Problemet blir dessuten langt større når man må oppsøke fremmedspråklig lege uten at man selv har språkkunnskaper. I slike tilfeller må man ha med seg nødvendig medisinsk informasjon som kan forstås på alle språk.

–Du har selv et ansvar!

Dr. Vaage poengterer på sitt kraftfulle, klingende bergensk;
–Informasjon er den beste medisin! Det er det viktigste du har med deg, ikke bare for å kunne få behandling, men for å være i stand til å motta riktig behandling, sier han.

Men hva slags informasjon, og hvordan?

–Det holder ikke å si til legen at du går på blodfortynnende, diabetesmedisin eller den gule og røde pillen med norske merkenavn. Vi må få full oversikt over absolutt alle medikamenter du nylig har brukt eller bruker daglig, med den internasjonale farmasøytiske betegnelsen og dosen, forklarer han.

Dette kaller han basiskunnskap, og kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig det er.

–Det er vesentlig å ha orden i sysakene, for det kan være snakk om liv eller død. En av grunnene er verdifull tid som går tapt, men også risikoen for å få en ny type medisin som kan ha negativ virkning på de medisinene en allerede bruker. Jeg har sett mange episoder som kunne gått veldig annerledes hvis helsepersonellet hadde fått bare litt mer informasjon, avslutter han.

World Medical Card samler alle dine medisinske data på ett sted.
Les mer om World Medical Card her.