Hva er forskjellen på kjernejournalen og WMC?

Du tror kanskje at sykehuset ditt automatisk har tilgang på den informasjonen om deg som fastlegen eller legevakten sitter med? Eller omvendt? Slik er det faktisk ikke, det er uhyre få journalsystemer som snakker sammen, og det kan være en ulempe dersom du blir syk et annet sted i Norge enn der du bor til vanlig.

People Diversity Friends Friendship Happiness ConceptFor å gjøre hverdagen din tryggere har staten lansert Kjernejournalen, en nasjonal plattform hvor opplysninger om helsen din er lagret. Kjernejournalen har både du som borger og helsepersonell tilgang. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Du vil fremdeles ha journalen din hos fastlegen og på sykehuset du tilhører, men kjernejournalen skal inneholde den viktigste informasjonen om deg. Det er mulig å reservere seg mot kjernejournalen dersom man skulle ønske dette. Men man kan selv bestemme hva som står i kjernejournalen, og informasjon skal ikke legges inn uten ditt samtykke.

See also:På mange måter er kjernejournalen og World Medical Card ganske like. Det er du som bruker som avgjør hva som skal stå om deg og sørge for at informasjonen er oppdatert. Alt det som ligger i kjerne-journalen kan importeres til World Medical Card, med den fordelen at de sykdommene og allergiene du eventuelt har, i tillegg til de medisinene du bruker vil være tilgjengelig både elektronisk (på norsk og inntil 19 andre språk) og i et laminert kort.

Vi i WMC mener at begge deler er positivt og at de kan utfylle hverandre. Når man blir akutt syk så er man sårbar, og alt som vil kunne bidra til raskere og riktig behandling er å anse som et gode. Bruk gjerne kjernejournalen når du oppdaterer ditt World Medical Card og omvendt, så sikrer du at det helsepersonell trenger å  vite om deg dersom du skulle bli akutt syk er tilgjengelig både i inn- og utland.