Hva er antibiotika og antibiotikaresistens?

En sak som er viet mye oppmerksomhet i media den siste tiden har vært den stadig økende bruken av antibiotika og frykt for såkalt antibiotikaresistens. Men hva er det man snakker om, er det vi som får antibiotikaen som blir resistente eller er det bakterien. Og hvorfor er det sånn at noen ganger får jeg antibiotika hos fastlegen og andre ganger ikke?

Ordet antibiotikum kommer fra gresk; anti – mot og bios – liv og er en samlebetegnelse på flere ulike typer legemidler som alle brukes til å drepe eller hemme vekst av mikroorgansimer, i særdeleshet bakterier. Penicillin er kanskje det mest kjente av alle de ulike typene antibiotika og det var også det som ble oppdaget først. Det å ha et sånt effektivt middel mot bakterier har revolusjonert medisinen, og har blitt en forutsetning for mye moderne behandling som for eksempel transplantasjon av organer, kreftbehandling med mere, hvor infeksjoner alltid er en risiko.

Bakterier er i tillegg en veldig mangfoldig gruppe med organismer. Det finnes flere typer bakterier enn dyr og fugler til sammen, der de aller fleste er harmløse, mens noen er farlige. Man har derfor utviklet mange forskjellige typer antibiotika for å få bukt med de ulike typene av farlige bakterier. En annen fordel med å ha ulike typer med antibiotika er at bakterier har mulighet til å utvikle såkalt resistens, de utvikler et forsvar mot antibiotikumet slik at det ikke virker lenger. Resistensfenomenet kommer det mer om i neste blogginnlegg.

Som nevnt er antibiotika svært virksomt mot bakterier, men bakterier er ikke de eneste mikroorganismene som kan føre til infeksjon. Nå på våren er infeksjoner med ulike typer virus svært vanlige. Mot virus, har antibiotika derimot, ikke noen som helst effekt, selv om man kan føle seg like dårlig. Det er grunnen til at du noen ganger får antibiotika hos legen,og andre ganger ikke, selv om man kan føle seg like dårlig.

http://i136.photobucket.com/albums/q193/Irochka_T/Baner_Paint.jpg

http://i136.photobucket.com/albums/q193/Irochka_T/Baner_Paint.jpg

Set of germ vector illustrations - blue, orange, green, yellow and pink

Set of germ vector illustrations – blue, orange, green, yellow and pink