Helsetips om forstoppelse

Det er ingen overdrivelse at tarmen er vårt mest bortskjemte og egenrådige organ. Tarmen trives alltid best hjemme med sitt eget toalett i nærheten.

Ferie, flyturer og flotte hotell opphold er absolutt ikke på tarmens ønskeliste. Lange kvelder foran TV er heller ingen innertier, men derimot er lange gode gåturer noe tarmen alltid er glad i.

I matveien er den og svært tydelig på at det er kun sunn mat som gjelder. Frukt og grønt er daglig ønsket og av bakverket er det kun alt det grove som holder tarmen i det beste humør.

Rikelig drikke, helst godt vann, og kanskje best av alt fjellvann fra Vestlandet.

 

Ubehagelig

Forstoppelse er enkelt og greit forklart en ubehagelig hard og sjelden avføring. Der er definert som mindre enn tre avføringer per uke i en periode på mer enn to uker.

Oppleves ingen ubehag, og avføringen ikke er hard, ansees det som normal tarmfunksjon for personen dersom ingen andre plager er tilstede.

Det er med andre ord stor variasjon i avføringsmønster mellom mennesker. Noen har avføring to ganger om dagen og andre har avføring én gang i uken. Hva som betraktes som forstoppelse har derfor nær sammenheng med ens normale avføringsvaner.

Hvis en har avføring sjelden, men ikke selv opplever det som problematisk, er det ingen grunn til bekymring.

Det motsatte av diaré
Forstoppelse er motsatsen til diare. Mens sistnevnte skyldes væskeansamlinger i tykktarmen, er årsaken til forstoppelse at innholdet i tykktarmen har vært der så lenge at all væske er blitt sugd opp.

Resultatet er hard avføring som det er vanskelig å presse ut. Forstoppelse kan også være forårsaket av at noe stenger for avføringspassasjen, eller virker forstyrrende på de ellers rytmiske sammentrekningene i tarmen.

Vanlig med treg mage
Nesten alle opplever å ha treg mage fra tid til annen, ikke minst eldre mennesker. At avføringen hardner til, skyldes at de rytmiske sammentrekningene i tykktarmen, som normalt presser maten gjennom systemet, ikke fungerer optimalt.

Resultatet er at det samler seg avføring i tykktarmen; og jo lenger avføringen forblir i tarmen, desto mer væske trekkes ut av den, og jo hardere blir den. Til slutt sørger imidlertid vekten av den oppsamlede avføringen til at tarmene åpner seg.

Barn kan, av ulike årsaker, ofte ha en tendens til å holde tilbake avføringen. Blir dette en vane, kan barnet komme inn i en ond sirkel, der forstoppelse blir mer regelen enn unntaket.

Endret avføringsmønster hos eldre personer med vekselvis diaré og forstoppelse bør undersøkes nærmere da det kan skyldes en svulst i tykktarmen.

Forstoppelse kan være symptom på depresjon eller nedsatt stoffskifte. De fleste høyeffektive smertestillende medikamentene på markedet (deriblant morfin og kodein) kan også forårsake forstoppelse, noe som kan være et problem for personer med kroniske smerter.

Forstoppelse er også et trekk ved irritabel tarm og det er en utbredt plage blant gravide. Personer med et kosthold fattig på fiber får også lett forstoppelse.

Videre er sengeliggende sykehuspasienter utsatt for forstoppelse da lite bevegelse ikke stimulerer tarmen.

Symptomer
Forstoppelse gir ubehagelig hard og sjelden avføring, som i visse tilfeller kan være fulgt av blod, samt oppblåsthet og smerter.

Hva som er sjelden, er avhengig av hvor ofte man vanligvis har avføring. Sjelden vil si sjeldnere enn man vanligvis har avføring.

Hard avføring kan indikere at ikke alt er som det skal. Den harde avføringen kan føre til stopp i tarmen, ofte i kombinasjon med økt luft og magesmerter. Noen kan ved forstoppelse bli så spent i bukhulen at de kaster opp.

Høyt trykk i endetarmen ved hard avføring kan gi hemoroider og sprekker i endetarmsåpningen. Eldre mennesker som er plaget av forstoppelse og blodig avføring må utredes.

Oppstår forstoppelsen samtidig med at mageområdet blir oppblåst og smertefullt, bør man snarest søke legehjelp.

Behandling og forebygging
Fiberrikt kosthold, aktivitet og tilstrekkelig væskeinntak er viktig for å opprettholde en normal tarmfunksjon. I mer kompliserte tilfeller er avføringsmidler nødvendig.

Ved alle former for forstoppelse anbefales det at man øker aktiviteten og beveger seg mest mulig dersom man kan. Det er samtidig viktig at man drikker godt med væske og gradvis øker inntaket av fiberholdig kost og har regelmessige måltider.

Mange opplever forstoppelse på reise, og bør derfor alltid huske å få i seg nok væske og bevege seg mest mulig. Av og til kan et avføringsmiddel være nødvendig.

Andre midler, som lactulose, bidrar til at avføringen tilføres væske. Stikkpiller kan også gi rask effekt. Bruk av klystér medfører at tarmen tømmes fullstendig.

Langtidsbruk av medikamenter som lactulose som mykgjør avføringen, kan medføre at tarmmuskulaturen blir svak, og dermed kan gjøre at en lettere pådrar seg forstoppelse i ettertid. Ved alle former for forstoppelse anbefales det at man øker inntaket av fiberholdig kost.

Aktivitet, og regelmessige måltider kan hjelpe til å unngå tilbakefall av forstoppelse.

Når barn får forstoppelse uten at det foreligger noen åpenbar grunn, er det grunn til å finne ut om det er følelsesmessige årsaker til at avføringen stopper opp.

 • Fysisk aktivitet
 • Fiberrikt kosthold
 • Rikelig med drikke
 • Regelmessige måltider
 • Avføringsmiddel
 • Laktulose
 • Klyster

Undersøkelse og diagnostikk
Det er sjelden nødvendig med mange undersøkelser, og en samtale med legen gir ofte nok innsikt til å sette riktig diagnose. I visse tilfeller er det nødvendig med endoskopi for å utelukke sykdommer.

Det er ikke alltid nødvendig med undersøkelser i forbindelse med forstoppelse. En samtale med lege kan som oftest avdekke årsaken. Det vil ofte stilles spørsmål om man føler seg slapp, eller om det har vært lite aktivitet den siste tiden.

Videre kan det være viktig å undersøke om depresjon kan være årsak, og hos barn er det nødvendig å finne ut om barnet holder igjen avføringen. Å kartlegge livsstil og rutiner er viktig, da man må undersøke væskeinntak, regelmessighet og fiberinnhold ved måltider, og om pasientens aktivitet.

En gjennomgang av medisinlisten er alltid viktig for å finne årsak til forstoppelsen. En systematisk gjennomgang av livsstil og medikamenter er ofte tilstrekkelig for å finne årsak og gir dermed mindre grunnlag for videre undersøkelser.

Ved underliggende annen sykdom er det ofte grunnlag for mer omfattende undersøkelse med tanke for lavt stoffskifte, hormonell ubalanse og om kroppen har god balanse av kroppens salter. Hos eldre mennesker er det nødvendig å utelukke tarmkreft.

Ved underliggende sykdom som tarmkreft, Crohn sykdom og Ulcerøs colitt er koloskopi en viktig undersøkelse. Forstoppelse er ofte årsak til hemorroider eller sprekker i endetarmsåpningen som også gir blod i avføringen.

Årsaker
Forstoppelse kan forårsakes av dårlige drikke- og spisevaner, lite aktivitet, og stress. Men det kan også være et av de første tegnene på underliggende sykdom.

Forstoppelse er vanlig og forekommer gjerne hos eldre mennesker, da avføringen bruker lengre tid på å passere tarmen ettersom alderen øker. Den vanligste årsak til forstoppelse er livsstilsvaner med lavt innhold av fiber i kosten, uregelmessig kosthold (som på reiser), inaktivitet, og stress.

Spesielt er lavt væskeinntak en viktig årsak til hard avføring. Noen ganger kan også inntak av store mengder melkeprodukter føre til forstoppelse.

Ved forstoppelse hos barn er ofte årsaken at de drikker for lite og får hard og væskefattig avføring. Lange perioder med å «stå over» et toalettbesøk kan føre til forstoppelse fordi avføring som blir liggende for lenge i tarmen blir tømt for væske.

Det gjør avføringen hard, og ved gjentatte utsettelser av toalettbesøket mister barnet trangen til toalettbesøk, og forstoppelse blir et faktum.

Ved lange perioder med bruk av avføringsmidler som myker opp avføringen, reduserer man over tid den viktige rytmiske tarmbevegelsen med økt forstoppelse som resultat.

Ved lavt stoffskifte med mangel på hormonet thyroxin, jobber tarmen i et lavere tempo enn normalt som kan gi forstoppelse. Inflammatorisk tarmsykdom, som er fellesbetegnelse for sykdommene Crohn sykdom og ulcerøs colitt kan også ha perioder av forstoppelse.

Disse sykdommene har ofte vekselvis forstoppelse og diaré med blod og slim i avføringen.

Graviditet har ofte endringer i avføringsmønster med forstoppelse grunnet endringene i hormonene progesteron og østrogen. Den store livmoren kan også gjøre passasje av avføring gjennom tarmen vanskelig.

Tarmkreft kan forårsake forstoppelse og er viktig å utelukke dersom det i tillegg er blod i avføringen og vekttap den siste tiden. Det er kjent at flere psykiske lidelser kan føre til forstoppelse, og blant dem er depresjon kjent som en viktig årsak.

Medikamenter gir ofte forstoppelse, mest kjent er de sterke smertestillende medisiner som inneholder morfin og kodein. Andre medikamenter som gir forstoppelse er antiepileptika, antidepressiva, antikolinergika, syredempende midler med kalsium/magnesium og jerntilskudd.

Det er noen av de vanligste medikamentene som kan føre til forstoppelse.

Prognose
Forstoppelse er som oftest forbigående, og enkelt å behandle med livsstilsendringer og avføringsmidler. I noen tilfeller vil kirurgi være nødvendig for å åpne en stengt passasje.

Forstoppelse vil som oftest være forbigående og kan behandles med livsstilsendringer og avføringsmidler. Hos unge, friske mennesker vil enkle grep ofte kunne løse problemet uten at det kommer tilbake.

Hos eldre kan det tidvis være vanskelig å unngå tilbakefall. Lengre bruk av avføringsmidler kan være nødvendig, og er en god løsning selv om det disponerer for svakere tarmmuskulatur og enklere tilbakefall av forstoppelse.

I tilfeller av forstoppelse der det er underliggende sykdom, kan det ofte bli endringer i strukturen i tarmen eller endetarmsåpningen som gjør det umulig å få ut avføringen. I de tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk inngrep for å åpne passasjen, og eventuelt fjerne det syke vevet.

Fakta om forstoppelse

 • Forstoppelse er definert som mindre enn tre avføringer per uke i en periode på mer enn to uker.
 • Hos noen vil et slikt avføringsmønster ikke oppleves som ubehag, og avføringen vil ikke være hard. I slike tilfeller ansees dette som normal tarmfunksjon for personen dersom ingen andre plager er tilstede.
 • Det er hard avføring som man har sjeldnere enn det som er normalt man kaller forstoppelse.
  Avføringen blir hard fordi det er for lite væske i tarmen. Det kan skje fordi avføringen har ligget lenge i tarmen og væsken er blitt sugd opp.
 • I noen tilfeller er forstoppelse et tegn på alvorlig sykdom som tarmkreft, men som regel er det andre og ufarlige årsaker til forstoppelse.