I en akuttsituasjon

Helsepersonell bruker ofte lang tid på å finne frem til pasientenes tidligere journaler og medisinske historie. I en medisinsk akuttsituasjon er tid ofte en knapphetsfaktor. Hvor mye enklere ville ikke vurderingen din være om du hadde relevant informasjon tilgjengelig?

Med World Medical Card® kan en pasient samle alle opplysninger om helsen sin som kan være relevant for deg som behandlende lege: Allergier, medikamenter, sykdommer og kontaktinformasjon til pårørende.

World Medical Card® bruker WHOs kodesystemer, ICD-10 (for diagnoser) og ATC koder (for medikamenter), og har oversettelser av allergier til 19 språk. Dette gjør det enklere for deg å hjelpe pasienten på en rask, effektiv og trygg måte.

Hvor lang tid tar det å få tak i  pasientens medisinske data?

En av legene våre gjennomfører for tiden en studie på hvor lang tid det tar for helsepersonell å finne frem relevant medisinsk informasjon om eldre pasienter i en akuttsituasjon.

Foreløpig resultat: Mange eldre pasienter må behandles uten at legene får tak i medisinsk historikk overhodet.

Dette er alvorlig ut fra et pasientsikkerhets-perspektiv.