norsafe_card_front1

Emergency login for helsepersonell

Har en pasient overlevert sitt World Medical Card® til deg? Eller har du tatt i mot en bevisstløs person med et World Medical Card®? Da kan du som helsepersonell logge inn med «Emergency login»-koden som du finner i pasientens kort, se rød sirkel nedenfor. Hvis du ikke allerede har gjort det åpner du kortet, ser på den medisinske informasjonen som er trykket i kortet og logger deg på med Emergency-passord:

inside_wmc1

Etter innlogging vil du finne helsedetaljer som pasienten selv har valgt å legge inn. Det kan være diagnoser, medikamenter og allergier. Du finner også kontaktdata til nærmeste pårørende. Dersom pasienten har valgt det, kan det hende du finner tidligere epikriser, røntgenbilder eller andre relevante dokumenter.

Vårt mål er å hjelpe helsepersonell til å hjelpe pasienten.